Energikontor Sydost

Hem

Nyheter

2014-04-14SBI bygger biogasanläggning åt Alvesta Biogas
Klicka på rubriken för att läsa mer.
2014-04-102014 års ekonomiska vårproposition (prop. 2013/14:100)
2014 års ekonomiska vårproposition innehåller inga stora nyheter för energigaserna. Det mest konkreta förslaget är en mindre höjning av fordonsskatten för lätta fordon. En ökad
koldioxiddifferentiering föreslås för år 2015 och framåt (liknande den förändring som skedde år 2013). Förslaget är väntat och ligger i linje med regeringens inriktning att använda fordonsskatten för att långsiktigt ställa om fordonsflottan.

Tidigare nyheter

IEE logo

Biogas Sydost

Biogas Sydost är ett regionalt nätverk som aktivt arbetar för att förbättra förutsättningarna för biogas i Sydöstra Sverige.

Utvecklingen sker på bred front och i rask takt med nya anläggningar, nya tekniker och effektivare produktionsmetoder. Biogas Sydost vill erbjuda en plattform för olika aktörer som vill utveckla produktionen, distributionen och användningen av biogas. I vår region finns idag många goda initiativ som står i startgroparna för att realiseras. Genom att sammanföra aktörerna och samordna insatserna bidrar Biogas Sydost till att de blir verklighet liksom att de mål som beslutas på regional nivå uppnås. Våra medlemmars och intressenters vilja att tillföra den kraft som behövs för en positiv utveckling av biogasmarknaden i sydost är avgörande för hur bra vi lyckas.

Vi vill också öka den allmänna kunskapen om biogas och påverka bredare än bara i den egna regionen. Vi samverkar därför med Biogas Syd, Biogas Väst, Biogas Mitt Biogas Norr och Biogas Öst inom Energigas Sveriges undersektion ”Biogas i vädersträck”.  Vi deltar också i arbetet på europeisk nivå genom i olika biogasprojekt. På så sätt gör vi vår röst hörd i flera sammanhang och har större möjligheter att påverka än om vi skulle arbeta ensamma.


Kontakt:
Projektledare Hannele Johansson, tel 0734-19 91 81


Projektledare Hannele Johansson tankar sin biogasbil i Kalmar.
info@energikontorsydost.se Standout RÖD