Energikontor Sydost

Hem

Nyheter

2014-04-14SBI bygger biogasanläggning åt Alvesta Biogas
Klicka på rubriken för att läsa mer.
2014-04-102014 års ekonomiska vårproposition (prop. 2013/14:100)
2014 års ekonomiska vårproposition innehåller inga stora nyheter för energigaserna. Det mest konkreta förslaget är en mindre höjning av fordonsskatten för lätta fordon. En ökad
koldioxiddifferentiering föreslås för år 2015 och framåt (liknande den förändring som skedde år 2013). Förslaget är väntat och ligger i linje med regeringens inriktning att använda fordonsskatten för att långsiktigt ställa om fordonsflottan.

Tidigare nyheter

IEE logo

Energiutblick 2012 - Biogas

2012-03-13 15:30 till 2012-03-13 17:30

När biogasen ersätter fossila fordonsbränslen är det bra för klimatet och ger också jobb och exportmöjligheter för hela Sverige. Men för att utbyggnaden av biogas på den svenska marknaden ska bli fortsatt framgångsrik är det viktigt att hinder som kan uppstå på vägen hanteras på ett medvetet och effektivt sätt.

Ta del av erfarenheter från regionala biogassatsningar runt om i landet!
I ett samtal mellan branschaktörer, forskare, regionala och nationella politiker diskuteras förutsättningarna för att biogsen på allvar ska kunna bidra till målet om en fossiloberoende fordonsflotta. Björn Sandén från Chalmers leder samtalet.

Välkommen till sessionen Framfartsvägar och farthinder för biogas i olika väderstreck!

Sessionen är ett samarrangemang mellan:
Biogas Väst, Biogas Syd, Biogas Öst, Biogas Norr, Biogas Sydost, Biogas Mitt och Biodriv.

Läs mer och anmäl dig

Aktiviteter

Här hittar du intressanta och lärorika aktiviteter inom klimat- och energiområdet. I listan finns både egna och andras arrangemang. Aktiviteterna plockas bort när de är genomförda.

Aktivitet Start
Nordisk biogaskonferens i Reykjavik 27-29 augusti 2014-08-27 08:00

info@energikontorsydost.se Standout RÖD