Energikontor Sydost

Hem

Nyheter

2014-04-14SBI bygger biogasanläggning åt Alvesta Biogas
Klicka på rubriken för att läsa mer.
2014-04-102014 års ekonomiska vårproposition (prop. 2013/14:100)
2014 års ekonomiska vårproposition innehåller inga stora nyheter för energigaserna. Det mest konkreta förslaget är en mindre höjning av fordonsskatten för lätta fordon. En ökad
koldioxiddifferentiering föreslås för år 2015 och framåt (liknande den förändring som skedde år 2013). Förslaget är väntat och ligger i linje med regeringens inriktning att använda fordonsskatten för att långsiktigt ställa om fordonsflottan.

Tidigare nyheter

IEE logo

Nya biogasanläggningar i Sydost


Biogas i Växjö
I november 2012 invigdes en rötningsanläggning för hushållsavfall tillsammans med avloppsslam i Växjö. Den har produktionskapaciteten 20 GWh och gasen levereras till stadsbussarna i Växjö. Läs mer om Växjö och Sundet här.

More biogas
I maj 2013 startade byggnationen av en ny anläggning hos More Biogas i Småland. Den ska leverera upp till 23 GWh fordonsgas med start sommaren 2014. Läs mer här.

VMAB i Mörrum
I maj 2013 invigdes VMAB:s torrötningsanläggning i Mörrum för hushållsavfall tillsammans med trädgårdsavfall. Produktionen uppgår till 15 GWh fordonsgas. Läs mer om VMAB:s anläggning här.

KSRR i Kalmar
I augusti togs första spadtaget i byggandet av KSRR:s anläggning för utsortering av matavfall i Kalmar. Den kommer när den är klar att sänka koldioxidutsläppen med 22 000 ton per år. Läs mer om KSRR:s anläggning här.

- - - - - 

Presentation av planerna för Nordisk Etanol och Biogas.

Ny biogasanläggning i Mörrum beställd

 

info@energikontorsydost.se Standout RÖD