Rapporter

 

Sydost

 

Biogas för tunga lastbilstransporter - barriärer och möjligheter 2018

Slutrapport som presenterar en fördjupad studie av vilka barriärer och möjligheter som finns för biogasen samt hur barriärerna övervinns och möjligheterna nyttjas.  

 

Resultatrapporten (LBG) Flytande biogas till land och till sjöss 2017

Resultaten av förstudien Flytande biogas till land och till sjöss visar bland annat att det är möjligt att producera flytande biogas i regionen till ett konkurrenskraftigt pris i förhållande till diesel när det gäller vägtransporter. 
Se bilagor:
Bilaga 1 LBG Resultatrapport Marknadspotential -  Sweco 2017
Bilaga 2 LBG Resultatrapport Teknik & ekonomi -  Puregas Solutions 2017

Bilaga 3 LBG Resultatrapport Logistik -  E.ON 2017
 

 

Regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län -  Halvvägsutvärdering December 2015. 

 

Biogas i Sydost 2012
En potentialstudie för Kronobergs, Kalmar och Blekinge län

Varför gör inte alla kommuner biogas av sitt matavfall?
En pilotstudie i Sydost - Kronobergs, Kalmar och Blekinge län

Biogas Sydosts remissvar per den 1/4 2011, till Näringsdepartementet angående den nationella biogasstrategin.


Blekinge län

Biogasproduktion med slam från enskilda avlopp - en förstudie i Ronneby Kommun

Slutrapport Sölvesborg

Biogas i Blekinge


Kalmar län

Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark, WSP 2013

Förstudie Biogasproduktion Borgholm, februari 2013


Utvecklingsprojekt kring biogasframställning i Vimmerby kommun:

- Optimering av biogasproduktion i Vimmerby. Slutrapport delrapport 1

- Flödesschema befintlig anläggning. Bilaga 1, delrapport 1

- Produktion av fordonsgas i Vimmerby. Slutrapport, delrapport 2

- Kompletterande substratinventering Krönsmon Bilaga 1 delrapport 2

- Underlag massbalanser. Bilaga 2, delrapport 2

 


Juridiska aspekter på samverkan om hushållsavfall för produktion av biogas (SKL)

Översiktliga kostnader för produktion av biogas i Kalmar län från hushållsavfall (WSP)

Förstudie om samverkan i Kalmar län om biologiskt hushållsavfall för produktion av biogas (WSP)

Norra Möre Biogas

Konceptutredning biogas i Mönsterås, 2009

Konceptutredning biogödsel i Mönsterås, 2009

Möjligheter för biogas i Kalmar län - en idéstudie, 2008

Slutrapport 100202 Biogas på Öland

Läs också om:

Om projektet Nya substrat från havet på:

www.rfkl.se/biogas-hav.

Kalmar läns handlingsplan för biogas


Kronobergs län

Alvesta Biogas

Klimatstrategi Kronobergs län 

 

Projekt Biogas Action 2016 - 2018 läs mer

Fallstudier (på engelska)

 

Projekt Biomethane Regions 2011 - 2014 läs mer

 

Produktion av biogas till fordon - förutsättningar och hinder 2012.pdfProduktion av biogas till fordon Förutsättningar och hinder 2012

Promotion of bio-methane and its market development through local and regional partnerships.pdfPromotion of bio-methane and its market development through local and regional partnerships 2012

 

Biogas till biometan Goda exempel anlaggningar 2012.pdfFrån biogas till biometan. Goda exempel på anläggningar. 2012

Övervakning av rötning 2012.pdf Övervakning av rötning 2012

Uppgradering av biogas – teknisk översikt 2012.pdf Uppgradering av biogas – Teknisk översikt 2012

Behandling av restgas 2012.pdf Behandling av restgas 2012

Handbok för samverkan vid uppgradering av biogas 2012.pdf Tar upp mobil biogasuppgradering, rörledning för rå biogas till central uppgradering samt exempel på biogasuppgradering i samverkan.

 

Biogas kort genomgång av produktion distribution o användning 2011.pdf

Sök bland tusentals svenska och nordiska rapporter

Icke akademiska rapporter och vissa exjobb kan sökas via sökmotorn nedan. Du kan antingen söka specifikt bland rapporter från de organisationer som har en kryssruta (genom att kryssa i rutan) eller bland ett 1000-tal svenska rapporter från ett 30-tal olika källor (när ingen av rutorna är ikryssade).

Akademiska rapporter kan sökas via ScienceDirects hemsida

Mer om sökmotorn och dess funktioner finns att läsa om hos Svenskt Gastekniskt Center AB, SGC, om du klickar här.   

 

Sök bland ett stort antal svenska, norska och danska biogasrapporter
Här finns även rapporter från EU och några internationella organisationer.
Länk till sökmotorn www.biogasreports.se (Att söka på fraser går än så länge långsamt, men sökningar som kombinerar flera ord går snabbt. Man skriver då AND mellan de ord som rapporten skall innehålla.)