Biogasanläggningar i Sydost

 

Alvesta Biogas

Fredagen den 22 maj 2015 invigdes Alvesta Biogas som är den fjärde nya biogasanläggning som byggts under de fyra senaste åren i sydöstra Sverige. Alvesta Biogas är, liksom More Biogas i Kalmar län, ett privat initiativ där flera lantbrukare gått samman för att röta och uppgradera gödsel till fordonsgas. 

 

Biogas i Växjö - Sundet
I november 2012 invigdes en rötningsanläggning för hushållsavfall tillsammans med avloppsslam i Växjö. Den har produktionskapaciteten 20 GWh och gasen levereras till stadsbussarna i Växjö. Läs mer om Växjö och Sundet här.

More biogas - Kalmar
Fredagen den 2 maj 2014 invigdes More Biogas nya biogasanläggning med tankställe i Mosekrog norr om Kalmar. Den ska leverera upp till 23 GWh fordonsgas. Läs mer om More biogas här.

VMAB i Mörrum
I maj 2013 invigdes VMAB:s torrötningsanläggning i Mörrum för hushållsavfall tillsammans med trädgårdsavfall. Produktionen uppgår till 15 GWh fordonsgas. Läs mer om VMAB:s anläggning här.

KSRR i Kalmar
I augusti 2014 togs första spadtaget i byggandet av KSRR:s anläggning för utsortering av matavfall i Kalmar. Den kommer när den är klar att sänka koldioxidutsläppen med 22 000 ton per år. Läs mer om KSRR:s anläggning här.
 Alvesta Biogas