Tidigare nyheter

Tillbaka


2016


Fel väg att gå

Det blir dyrare att köra miljösmart nu när rabatten på förmånsvärdet för elbilar, laddhybrider och gasbilar minskar från max 16 000 till max 10 000 kr från och med årsskiftet.

De bilar som uppfyller miljökraven är fortfarande befriade från fordonsskatt i fem år. För nya bilar handlar det om att ha uppnått utsläppsklass Euro 5, Euro 6 eller eldrift. Läs hela artikeln på di.se.


Skärpta miljökrav öppnar för LNG men även för LBG

Från år 2020 skärps kraven på svavelinnehåll i marint bränsle. Det nya globala kravet på 0,5 procent närmar sig därmed kravet på 0,1 procents svavelinnehåll som finns sedan 2015 inom Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen. Utsläppskraven gäller nya fartyg som byggs efter den 1 januari 2021.

De skärpta miljökraven bedöms öka efterfrågan på LNG-drivna fartyg och naturgas som marint bränsle. LNG kan också användas för att driva lastbilar och som bränsle eller råvara i industrin. En övergång till LNG gör det möjligt att öka användningen av flytande biogas, LBG, vilket bidrar till stora klimat- och miljövinster. Läs mer på LVM.


 

Energikontor Sydost har beviljats medel från den Europeiska regionala utvecklinsfonden för att undersöka förutsättningarna för flytande biogas i Kalmar, Kronoberg och Gotlands län 

Samtidigt som utsläppen från den tunga trafiken ökar finns det i regionen en stor outnyttjad biogaspotential. Över allt i Östersjön ökar intresset för LNG-färjor och terminaler stort men flytande metan bör vara intressant även för andra tunga fordon och industri. Flytande metan kan bestå av både naturgas (LNG) eller biogas (LBG) eller en blandning av båda två. Utsläppen från LNG är betydligt lägre än dem från både tjockolja och marin diesel men bara LBG är förnybart. För att kunna öka andelen biogas i den flytande gasen måste emellertid marknadsförutsättningarna för LBG undersökas. Detta görs lämpligast i en förstudie.

Vi har flera företag som på ett eller annat sätt arbetar med produkter och tjänster inom biogasområdet och som kan hitta nya affärsmöjligheter genom projektet. Linnéuniversitetet har byggt upp kompetens och utbildar studenter inom biogas vilket är viktigt för den regionala utvecklingen. Syftet med den planerade förstudien är att undersöka om det går att bygga upp en marknad för den LBG som kan produceras i regionen. Om det visar sig att förutsättningarna finns kommer vi att gå vidare med ett genomförandeprojekt.

Projektet pågår under perioden 20161114-20170814.


Lyckat Energiting Sydost i Karlshamn

 

Kunniga föreläsare och engagerade deltagare ledde till ett uppskattat Energiting i Karlshamn 10 november. Ett 40-tal deltagare lyssnade på föreläsarna i spåret Fordonsgas idag och i framtiden. 

Se samtliga presentationer från föreläsarna nedan.

 

Presentationer Spår Fordonsgas idag och i framtiden

Biogasen i den fossilbränslefria transportsektorn - Hannele Johansson, Energikontor Sydost

Biogasen i samhällets tjänst - Anders Mathiasson, Konceptum

Biogasproduktion av hushållsavfall i Blekinge sedan 2013, en resa i hållbarhet - 
Johan Ekelund, Robert Lundgren, VMAB

Lokalt avfall blir lokalt bränsle för lokal transport - Krister Thulin, Scania

Mot fossilfria samhällsbetalda resor 2020 -  Karl-Johan Bodell, Kalmar Länstrafik

Tre år med gasbussar i stadstrafiken - Steve Karlsson, Växjö kommun

Varför ska man bygga regionala gasnät? - Per Elfvin, E.ON Gas

Global marknad - made in Kalmar - Lars-Evert Karlsson, Puregas Solutions

Hur kommer den framtida marknaden för fordonsgas att se ut? - Urban Wall, Air Liquide - Fordonsgas Sverige

Förnybara drivmedel med ny teknik - Irene Bernald, Audi


Ny medlem i Biogas Sydost

Vi hälsar Alvesta Biogas välkommen som medlem i Biogas Sydost!

Alvesta Biogas är den fjärde nya biogasanläggningen som byggts under de senaste åren i sydöstra Sverige. Alvesta Biogas är, liksom More Biogas i Kalmar län, ett privat initiativ där flera lantbrukare gått samman för att röta och uppgradera sin egen gödsel, tillsammans med  restprodukter från livsmedelsindustri och slakteri, till fordonsgas. Totalt uppskattas ca 85 000 ton/år kunna användas, vilket motsvarar en produktion på 15 -  16 Gwh (ca 1, 6 miljoner Nm3 biometan). Den producerade biogasen reducerar utsläppen av CO2 med ca 4 000 ton/år.

 

Foto: Swedish Biogas International


Ny medlem i Biogas Sydost

Vi hälsar More Biogas Småland AB välkommen som ny medlem i Biogas Sydost!

More Biogas bildades i februari 2011. Bolaget har 29 delägare varav 18 är lantbrukare i Förlösa, Läckeby och Rockneby strax norr om Kalmar. Övriga delägare är bl.a. Läckeby Water AB, Famax AB, en privat investerare, ALMI Invest, CA Fastigheter, Hund Holding och Kalmar Energi. Lantbrukarna äger tillsammans ca 35 %.

More Biogas har byggt en samrötningsanläggning som stod klar vintern 2014. Anläggningen producerar färdig komprimerad fordonsgas för lokal användning. Råvaror är gödsel från lantbrukarnas gårdar och matavfall från hushåll i de närliggande kommunerna.Bild: Östra Småland

Miljöpartiet på besök hos More Biogas

Biogasproduktionen ger jobb, är bra för miljön och ökar självförsörjningsgraden, säger Gunnar Bergström, processingenjör på More Biogas och efterlyser långsiktiga politiska riktlinjer när Miljöpartiets skattepolitiska talesperson besöker anläggningen. Totalt räknar man att produktionen bidrar till 60 arbetstillfällen i Kalmarregionen. Läs hela artikeln i Östra Småland den 18 oktober här.


Bild: Hanna Jönsson

From Volvo with love

Den 14 oktober lanserades den nya Volvo V90 Bi-fuel. Den är baserad på samma motorteknik som föregångarna Volvo V60 och V70 Bi Fuel. Gastanken i Volvo V90 Bi Fuel rymmer 18 kilo, det ger en körsträcka på 40 mil enbart på gas. Till detta kommer bilens ordinarie bensintank som rymmer 55 liter. Miljödeklarationen för nya Volvo V90 Bi Fuel är inte färdigställd, men förväntas ligga på samma nivåer som föregångaren Volvo V70. Det betyder 120 gram CO2 i utsläpp på metandrift och 40 gram CO2 i utsläpp för körning på 100 procent biogas. Alla bilar levereras dock inte, som denna, med autografer och Biogassymbolen. 

Nästa bilmärke att leverera en ny gasbilsmodell är Audi som lanserar sin Audi A4 Avant g-tron under 2016 för leverans under 2017. Bilen har en beräknad räckvidd på upp till 50 mil på enbart gasdrift och kompletterande bensinmotor för ytterligare räckvidd vid behov. Audi A4 Avant g-tron är utrustad med gastankar tillverkade i glas- och kolfiberförstärkt polyamid.


Den som kör en gasbil och konsekvent tankar den rätt har redan minskat sin klimatpåverkan med 70 %

År 2030 ska Sverige nå en fossiloberoende fordonsflotta och till samma år ska transportsektorns klimatpåverkan ha minskat 70 procent, enligt de sju partierna som står bakom Miljömålsberedningen. Biogasen har i genomsnitt cirka 72 procent lägre klimatpåverkan än det fossila drivmedel den ersätter, enligt EU:s förnybarhetsdirektiv. Därmed kan den som byter till en gasbil och konsekvent tankar den rätt, räcka upp handen 14 år för tidigt och säga ”klar” skriver Mattias Goldmann, Fores på ETC debatt. Läs hela artikeln här.


Framgångsrikt år för kalmarföretaget Puregas Solutions

Kalmarföretaget och Biogas Sydost–medlemmen Puregas Solutions tog under första halvåret 2016 hem åtta kontrakt på anläggningar för biogas. Två av de kontrakt som tecknats gäller leverans av en uppgraderingsanläggning för biogas till ett whisky destilleri i Skottland samt världens största modulbyggda biogas uppgraderingsanläggning till Danmark.


Så kan biobränslen hjälpa oss nå klimatmål

24 näringslivsföreträdare och större företag inom drivmedels- och transportsektorn föreslår på SvD Näringsliv debatt den 8 oktober ett nytt styrmedelssystem för biodrivmedel. Förslaget, som ska hjälpa Sverige att nå sina klimatmål, utveckla branschen och underlätta investeringar i biodrivmedelsproduktion, bygger bl.a. på

 • en årligen ökande reduktionsplikt av växthusgasutsläpp för bensin och diesel
 • fortsatt skattenedsättning baserad på klimatprestanda för höginblandade och rena  biodrivmedel som hålls utanför reduktionsplikten. Läs hela artikeln på SvD Näringsliv.

Biogasproduktionen i Sverige fortsätter att öka             

 

Biogasproduktionen i Sverige ökade med 9 procent till 1 947 GWh år 2015. Ökningen är en följd av större kapacitet för biogasproduktion. Dessutom fortsätter trenden att alltmer biogas blir uppgraderad, vilket innebär att biogasen kan användas som drivmedel till fordon. Totalt stod uppgraderad biogas för cirka 63 procent av produktionen. Läs mer på energimyndigheten.se


Passiv hållning farlig – stimulanser för biobränslen nödvändiga

 

 - Vi är djupt oroade över regeringens passiva hållning avseende biobränslen, säger Fredrik Daveby, VD på Motormännens Riksförbund i en kommentar på Via TT. De utgör en viktig del för att kunna uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta och det gäller skapa långsiktiga och konkurrensmässiga förutsättningar. Regeringen tycks även fortsättningsvis inta en passiv hållning gentemot Europeiska kommissionens och dess tolkning av reglerna om statligt stöd, som hittills har hindrat en positiv utveckling i frågan.

 


Bilar som går på förnybara bränslen ökar i regionen

 

Enligt Trafikanalys statistik 2016:3 ökade antalet gasbilar i trafik i sydost det senaste året med 18,4 % från 1091 personbilar 2014 till 1292 personbilar 2015. Totalt ökade personbilar i trafik i sydost med 1,6 %. Fördelad per län ser gasbilsstatistiken ut enligt följande: Blekinge 293 (260), Kalmar län 589 (528) och Kronoberg 410 (303). Störst var ökningen i Kronobergs län med 35 %.

Motsvarande siffror för el, elhybrid och laddhybrider totalt är en ökning på 31 % från 1323 (2014) till 1734 fordon 2015. Störst var ökningen i Blekinge  med hela 47 %. I Kronoberg var ökningen 30 % och i Kalmar län 23,6 %. Antalet rena elbilar i trafiken var 174 i slutet av året.

Även om etanolbilarna ökade med bara blygsamma 2 % är de fortfarande den största gruppen personbilar som går på förnybara bränslen. Totalt antal etanolbilar i trafiken i våra tre län var 18 538 i slutet av förra året.

Studiebesök i Swinoujscie

Projektgruppen för Baltic Re-energy besökte Swinoujscie i mitten av maj och fick tillfälle att se de imponerande LNG-terminalerna om 160 000 m3 vardera på plats. Gasen i dessa lager ångas upp och sprutas in i naturgasnätet, men i framtiden är tanken att skaffa en tredje terminal för att även kunna exportera gas. Baltic Re-energy är financierat av Svenska Institutet. Partners i projektet kommer från Sverige (koordinering), Litauen, Polen och Tyskland. Syftet med projektet är att undersöka om det finns förutsättningar att bygga en marknad för flytande gas runt södra Östersjön.


Tommy Lindström föreläser på latinamerikansk avfallskonferens

Tommy Lindström på Länsstyrelsen i Kalmar län föreläser den 2:a juni på den Latinamerikanska avfallskonferensen om vikten av samarbete mellan privata och offentliga aktörer för att utveckling ska komma till stånd, detta med biogasarbetet i Kalmar län som förebild. På konferensen kommer en egenhändigt gjord film (på spanska) att visas som redogör för insamling av matavfall för biogasproduktion. Som konkret exempel visas sorteringen på KSRR:s avfallsanläggning Moskogen.

 

 


Största trafikupphandlingen i Kalmar län är nu avslutad

Den största upphandlingen någonsin av kollektivtrafik i länet är avslutad. På tisdagens togs beslut om tilldelning motsvarande 4,8 miljarder kronor. Det var landstingsstyrelsens arbetsutskott som sa ja till tilldelningsbeslutet för busstrafiken i länet under perioden 2017-2027. Trafikstarten äger rum i augusti 2017.

Ett av landstingets huvudkrav i upphandlingen har varit att länets kollektivtrafik ska vara helt fossilbränslefri 2020 och inriktning och huvudalternativet för drivmedel ska vara biogas. Läs hela artikeln här .  


Studiebesök på Sötåsen

Medlemmar i Biogas Sydost samt ett flertal andra biogasintressenter fick bekanta sig med småskalig uppgradering och fordonsgasproduktion på Naturbruksgymnasiet Sötåsen torsdagen den 10 mars.

På programmet stod bl.a. demonstration av Sötåsens biogasanläggning och anläggning för processintern metananrikning, presentation av uppgradering med processintern metananrikning samt nyutvecklad småskalig uppgradering och småskalig förvätskning av metan liksom omvandling av koldioxid till metan & metanol. Dagen avslutades med besök på Vadsbo Biogas AB, som är ett exempel av en lyckad biogassatsning. Värdar för dagen var JTI och Hushållningssällskapet tillsammans med Naturbruksgymnasiet Sötåsen. Det går att ladda ner presentationerna här.


Biogas Sydost medlemmar satsar på biogas

Mönsterås kommun har skrivit på ett avtal med företaget Småländska bränslen angående byggandet av en tankstation och en ny bussdepå för biogas. I augusti 2017 beräknas tankstationen och depån för biogas vara på plats. Avgörande för att det ska bli så är att en stor del av busstrafiken i länet kommer att drivas med hjälp av biogas. Besked om detta väntas i sommar. Läs mer i Östra Småland från den 26 januari.


2015


Biogas Sydost medlem såld till kinesisk fond

KF-ägda KFI Kapital har avyttrat Purac till SDIC & Bejing Drainage Investment Fund, en fond med Beijing Drainage Group som huvudägare. Purac har under KFI Kapitals ägarskap utvecklats till ett ledande entreprenadbolag inom vatten- och avloppsrening samt biogas-produktion i Skandinavien och Kina. Med Beijing Drainage Group som ägare kommer Purac att ha goda förutsättningar att fortsätta sin expansion, inte minst på den kinesiska marknaden. Läs mer på www.purac.se


Målen för biogas i Sydost – hur ligger vi till?

Biogas Sydost fick genom Energikontor Sydost i uppdrag av länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län samt EU att ta fram en gemensam biogasstrategi och handlingsplan för hela sydostregionen. Efter ett gediget förankringsarbete blev strategin klar i april 2014. Den gäller t.o.m. 2017 med utblick till 2020. När vi nu har kommit halvvägs i arbetet kan det vara intressant att se hur vår region förhåller sig till de satta målen.

Några av de tuffaste målen gäller infrastrukturen för biogas dvs. att få tillräckligt med tankställen till regionen så att det går att köra på biogas. Nedan bild illustrerar läget i december 2015. Det finns god hopp om att vi kommer att lyckas. Läs hela rapporten här.


Stöd att söka för biogas

Information från Energigas Sverige. Läs mer>>


Biogas Sydost medverkade på seminariet i Tallin den 26 november 2015

Sveriges ambassad i Tallinn och Holländska ambassaden tillsammans med Estniska Ekonomiministeriet anordnade ett biogasseminarium den 26 november 2016 i Tallin. Seminariet handlade om biometan i kollektivtrafiken. Talare från både Holland och Sverige var inbjudna. Från Sverige medverkade Anders Ljunggren, Sveriges ambassadör i Estland; Helen Maalinn, Stockholms lokaltrafik, Hannele Johansson, Energikontor Sydost/Biogas Sydost och Jonas Ström, Scania.


Biogasmack invigs i Alvesta 17 oktober

Nu öppnar Småländska bränslen sin andra biogasmack, i anslutning till Alvesta Biogas produktionsanläggning vid västra infarten till Alvesta. Lördagen den 17 oktober kl. 13 inviger Thomas  Haraldsson, kommunalråd i Alvesta biogasmacken.

Läs mer >>


EnergiTing Sydost 12 november i Västervik

Välkomna!!

Ett helt spår under EnergiTinget ägnas åt transportfrågor:

Fossilfria transporter – är det möjligt?

Drivmedelsfrågan är viktig i arbetet med omställningen till en fossilfri transportsektor i Sverige, men även energieffektiviseringspotentialen är stor i såväl fordon som i beteendemönster. Fordonen finns, bränslen finns, men rätt lösningar krävs på rätt plats!


100 % förnybart varav 65 % biogas i Kalmar Länstrafiks upphandling 

I dagarna offentliggjorde Kalmar länstrafik vilka drivmedel, bussar och servicefordon som de vill ha i trafik under nästa tioårsperiod som startar 2017. Kalmar län har satt som mål att inte ha några nettoutsläpp av fossila bränslen år 2030 och att alla samhällsbetalda resor ska vara fossilbränslefria 2020.

I syfte att hjälpa regionen att nå sina klimatmål har Energikontor Sydost, inom ramen för Biogas Sydost och på uppdrag av länsstyrelserna och EU, tagit fram en regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon. Genom den pågående kollektivtrafikupphandlingen tar Kalmar län nu ett stort steg mot att förverkliga dessa mål.

Följande sträckor kommer att trafikeras med biogasbussar vilket innebär ca 65 % av trafikarbetet:

 • E22: Bergkvara (Torsås) – Kalmar – Mönsterås – O-hamn – V-vik
 • Riksväg 40: Västervik – Vimmerby
 • Riksväg 136: Kalmar – Borgholm; Kalmar – Mörbylånga
 • Stadstrafiken i Kalmar, Oskarshamn och Västervik

 

Resterande 35 % kan bestå av biogas, grön el, hållbar syntetisk diesel, RME eller etanol.  Det innebär 100 % förnybara drivmedel för bussparken i länet vilket gör upphandlingen i Kalmar län unik i landet.


Att använda biogas är visst sunt bondförnuft

Att ställa krav på biogas i upphandling är en investering för framtiden - i kretslopp, i arbetstillfällen och i omställning. Det är både smart, framtidsinriktat och kommer att löna sig på sikt. Kalmar läns befolkning kan känna stolthet och tilltro satsningen, skriver Anders Mathiasson, VD Energigas Sverige i Östra Småland 22/9 som ett svar till Christina Fosnäs.

Läs båda inläggen här


Otillräckligt politiskt stöd

hotar den svenska produktionen av biogas och biogödsel.

Detta trots att ökad användning väsentligt bidrar till att driva omställningen mot ett hållbart och fossilbränslefritt samhälle. Läs hela Claes Thunblad, ordförande i Avfall Sveriges, och Weine Wiqvist, vd Avfall Sveriges  artikel här.


Biogas det bästa drivmedlet

enligt ny rapport från Gröna bilister.

Läs hela artikeln här.


Kommunen vill skapa biogasmack vid E22 strax söder om Mönsterås

Inför KLT:s upphandling av busstrafik för perioden 2017-2027 har Mönsterås kommun skrivit en avsiktsförklaring om att det ska byggas en tankstation och bussdepå vid den nya företagsparken söder om Mönsterås. Avsikten är att bygga en tankstation på ett område om ca 7000 kvadratmeter ute vid Kronobäck. Tanken är även att det på platsen ska finnas en publik tankstation, alltså möjlighet för privatpersoner och andra företag utöver KLT att tanka sina bilar. Dessutom ska det finnas plats för ett 15-tal bussar på depån som ska stå färdig i augusti 2017.
Läs mer i Östra Småland från 2015-09-07 (obs plustjänst).


Det går bra för Biogas Sydosts medlemmar:

 

Skandinaviens första torrötningsanläggning i Mörrum har gått med vinst sen starten.

Många är nyfikna på Skandinaviens första torrötningsanläggning. Tekniken är vanlig på kontinenten, men här i norr har våtrötning varit allenarådande, skriver Processnet på sin hemsida.

– Det är substratet som avgör teknikvalet. Ska anläggningen till exempel röta gödsel eller blött slam från reningsverket krävs en våtrötningsanläggning. Idealet är att ha både våt- och torrötning, säger Göran Sternsén, vd för Västblekinge miljö AB.
Läs mer

 

Purac Puregas har fått order på åtta nya anläggningar i år

Det går bra för Purac Puregas i Kalmar. Under första halvåret tog företaget, som är en del av Läckeby Water Group hem åtta kontrakt på anläggningar för biogas. Fem av anläggningarna levereras till Storbritannien och tre till Danmark. Det samlade ordervärdet hittills i år uppgår därmed till mer än dubbla omsättningen för 2014. 


Kungligt besök på More Biogas

Hans majestät kung Carl XVI Gustaf och kronprinsessan Victoria besökte länet fredagen den 28 augusti. Dagen inleddes med invigningen av det nya kraftvärmeverket i Oskarshamns kommun. Därefter gjorde kungen och kronprinsessan ett studiebesök på biogasanläggningen More Biogas i Läckeby. En av anledningarna till besöket var att kungen själv funderat på att producera biogas.


Viktigt att stödja grön omställning

Under de senaste sex månaderna har andelen biogas stigit till hela 73 procent av fordonsgasen vilket är både glädjande och viktigt. Det svenska valet att använda biogasen i transporter är ett internationellt föredöme och ett tydligt tecken på att en grön omställning är möjlig. Oroande siffror visar dock samtidigt att fordonsgasen totalt sett inte ökar i samma takt som tidigare. Vi är övertygade om att det till stor del beror på politikens oförmåga att ge besked om vad som ska gälla framöver. Läs mer i Energigas Sveriges nyhetsbrev.


Uppåt för biogas

73 procent av all såld fordonsgas i Sverige var biogas under årets första halvåret – det är en högre andel än någonsin enligt SCB:s siffror.

Läs mer på RT-forum från 150821.

För medlemmar

Medlemsmöte i Biogas Sydost på Alvesta Biogas
den 16 september kl. 08.30 – 12.30


Biogasens samhällsnyttor kartläggs i nytt projekt

 

Biogasen antas bidra med en rad olika samhällsnyttor. Men vilka är dessa och hur kan vi mäta och värdera dem? Om detta handlar ett nytt projekt som Biogas Sydost deltar i.

 

Biogas är ett område där Sverige är ledande i ett internationellt perspektiv, framför allt vad gäller användningen av biogas som fordonsbränsle. Produktion av biogas från avfall och restprodukter nyttjar förnybara resurser, ersätter importerad energi och bidrar till ökad försörjningstrygghet. Produktionen skapar lokala, ”gröna” arbetstillfällen och bidrar till lokal- och regionalekonomisk utveckling samtidigt som biogödseln sluter kretslopp av näringsämnen och minskar behovet av konstgödsel. Sveriges framskjutna position genererar också utländska studiebesök och exportmöjligheter. Samhällsnyttiga aspekter som dessa lyfts ofta fram i samband med satsningar på biogas, men är svåra att mäta och värdera.

 

Biogas Sydost har tillsammans med övriga regionala biogasorganisationer och Energigas Sverige beviljats medel från Energimyndigheten för att formulera innovationsagendan Samhällsnyttig biogas i alla väderstreck. Syftet med projektet är att diskutera och precisera biogasens olika samhällsnyttor utifrån skilda regionala förutsättningar, hur dessa kan mätas, kvantifieras och värderas, för att också tydligare kunna införlivas i affärsmodeller och koncept.

 

Projektet ingår i Energimyndigheten, VINNOVA och Fromas satsning på strategiska innovationsområden. Projektet leds av Biogas Öst och pågår under tiden 2015-06-22 och 2016-06-16.

Kontaktperson i Sydost är projektledare för Biogas Sydost Hannele Johansson.


Invigning av Alvesta Biogas

Fredagen den 22 maj 2015 invigdes Alvesta Biogas som är den fjärde nya biogasanläggning som byggts under de fyra senaste åren i sydöstra Sverige. Alvesta Biogas är, liksom More Biogas i Kalmar län, ett privat initiativ där flera lantbrukare gått samman för att röta och uppgradera gödsel till fordonsgas. Biogas Sydosts, liksom många av dess medlemmar, har på olika sätt verkat för att satsningen ska komma till stånd. Men likväl är det dessa lantbrukare som har trott på idén och investerat i anläggningen. Därför är det desto roligare att konstatera att de har fått en mycket bra start.  

 

Detta är en stor satsning för miljön och ett utomordentligt exempel på cirkulär ekonomi där avfallet i en verksamhet blir råvara i en annan”, såsom Kristina Alsér sa i sitt invigningstal.


Hur får vi tankställen till vår kommun? 

Torsdagen den 21 maj 2015 samlades ett tjugotal biogasintressenter i Emmaboda Folkets hus för att diskutera hur man bör gå tillväga för att få tankställen till sin egen kommun.

Särskilt intressant var det därför att få ta del av Ronneby och Mörbylånga kommuners och region Kronobergs erfarenheter. I alla dessa fall har man fattat ett beslut om att skaffa biogasfordon och arbetat målmedvetet för att så också ska kunna ske. Bland övriga föredraganden fanns Maria Losman, Ecoplan, som tagit fram en handledning till offentlig upphandling av gasdrivna fordon och transporter samt Stefan Hermansson, Småländska Bränslen och Staffan Johannesson, E.On Gas som båda stod för distributörens perspektiv i ämnet.

Hela fyra nya tankställen planeras i lika många kommuner i vår region. Alvesta är först ut. Där blir det tankställe redan till midsommar. Läs mera i presentationerna från mötet.

 

Att handla upp biogasfordon och transporttjänster med biogas | Maria Losman

Mera biogas i Sydost | Hannele Johansson


Bönderna ger full gas

More Biogas har gjort Per-Göran Sigfridsson och hans bondekollegor till nettoproducenter av energi. Den gemensamt ägda biogasanläggningen har kapacitet att försörja 250 bilar eller 75 bussar med fordonsgas.

Läs Lantmannens artikel om More Biogas

Text & foto : Anders Fällman


Fordonsgas kan skruva verksamheten

Hagelsrum har bra gasproduktion tack vare djupströgödseln och 97 procent nyttjandegrad på gasmotorn. Men med rådande elpris lyckas man ändå inte få lönsamhet på sin biogasanläggning med produktion av el och värme.
– Det ultimata för oss vore produktion av fordonsgas till en lokal marknad, anser Åke Birgersson.

Läs Lantmannens artikel om Hagelsrum

Text & foto : Anders Fällman


Därför är biogas bra – alla fördelar på tre minuter

Consorzio Italiano Biogas – CIB har producerat en liten film om varför biogas är bra. Riktad till allmänheten.

 


Förnybara bränslen – vilka vinner, vilka ska bort? 

Maria Grahn, forskare i energi och miljö, Chalmers försökte svara på frågan under Ekotransport 2030 och kom till följande slutsats: 

”Vilka drivmedel och fordonstekniker som kommer att dominera i framtiden är en öppen fråga. Troligen flera parallella lösningar så vänta inte på den enda rätta lösningen. Viktigt också att tänka på att CO2 kan minskas med åtgärder för minskat transportbehov och mer energisnåla fordon/fartyg oavsett drivmedel.” 

– Ett gott skäl att välja biogas är att den produceras av vårt avfall, säger Hannele Johansson på Energikontor Sydost.


Fordonsgas ingen återvändsgränd

Anders Mathiasson VD Energigas Sverige bemöter miljökonsulten Torgny Kindhs angrepp mot Västerviks kommun och Kalmar läns satsning på fordonsgas 15/4 i Västervikstidningen 27/4 2015.

Läs Mathiassons replik
Läs Kindhs debattartikel


E.ON lanserar Biogas 100

E.ON lanserar Biogas 100, en ny fordonsgasprodukt för transportsektorn för en snabbare omställning till hållbara transporter. Läs mer.


Ökade investeringar i biogas i vårbudgeten

I vårändringsbudgeten presenterar regeringen ett paket för framtidsinvesteringar.  Bland dessa finns ett lokalt klimatinvesteringsprogram omfattande bl.a. biogasanläggningar och andra innovativa tekniska lösningar samt ett ökat anslag till gödselgasstödet. 


Fransmän vill lära sig av Sverige

Det finns ett stort intresse för användning av biogas som fordonsbränsle i Frankrike och i samband med det ett stort intresse att lära sig av Sverige.  Projektledaren för Biogas Sydost, Hannele Johansson, var inbjuden till Biogaz Europe –konferensen i Nantes, Frankrike den 19-20 mars 2015 för att berätta om den svenska satsningen på biogas till fordon, det som i Frankrike kallas för BioGNV.

Sverige är också med i en benchmarkstudie som bl.a. den franska energimyndigheten ADEME  medverkat i och som publicerades på deras hemsida i samband med Biogaz Europé - konferensen. Samtidigt pågår en studie som går ut på att undersöka möjligheterna att utveckla biogas som fordonsbränsle i Frankrike. Studien bygger på benchmarking av fordonsgasmarknaden i Sverige. Även den har Energikontor Sydost/Biogas Sydost fått bidra till.


Sjögräs och avfall ska ersätta biobränsle från jordbruket

Läs mer.


Fler biogasanläggningar som producerar fordonsgas tack vare ökade miljökrav för matavfall

Läs mer.


Intresset för att göra butikers matavfall till biogas ökar 

Läs mer.


Finskt varv bygger LNG-fartyg åt Tallink

Läs mer.

Gasdrift av fordon, ny broschyr från SGC 

Gasdrift av fordon är en broschyr som  syftar till att ge aktuell och lättillgänglig baskunskap, statistik och status för gasdriven transport, med fokus på vägfordon och fördelarna med biometan som fordonsbränsle. Broschyren avhandlar bland annat svensk och internationell gasfordonsmarknad, emissionsbilden för gasdriven transport jämfört med diesel, beskrivning av forskningsläget för den framtida gasmotorn med gasens låga emissioner men diesellik prestanda, och fakta om gasdrift på räls, till sjöss och i luften. Läs broschyren.


2014


Alvesta Biogas – Gas till jul!

Läs pressmeddelandet.


Stjäl inte från biogasstödet

Alliansens budgetförslag minskar anslaget till miljöteknik med 100 miljoner. För att täcka upp för det redan förbrukade solcellsstödet finns nu risk att Näringsutskottet vid omröstningen på torsdag väljer att ta av investeringsstödet till biogas. En fullständigt absurd och orimlig stöld enligt Energigas Sverige. Läs mer


Göteborg Energis biogasanläggning GoBiGas nu i full drift

Världens första demonstrationsanläggning för storskalig produktion av biogas genom förgasning av restprodukter från skogen, GoBiGas, är nu i full drift. Sedan i måndags kväll levereras biogas från anläggningen ut på naturgasnätet.


Ansökan – inkludering i projektet för statligt stöd till gödselgas

Du kan ansöka om att bli inkluderad i projektet när som helst från och med i slutet av 2014 till och med 2017. Blankett och anvisningar finns här.

Gasbilar oktober 2014, ny broschyr från Biogas Sydost med 28 bilmodeller, både personbilar och transportfordon.


Air Liquide köper FordonsGas i Sverige. Läs mer.


Ny rapport från Svenskt Gastekniskt Center

För hårda krav i miljötillstånden vid uppgradering av biogas besparar inte alltid miljön. I rapporten studeras olika uppgraderingstekniker i ett systemperspektiv för att visa på vilket metanutsläpp som är att föredra när hänsyn tas till de lokala förutsättningarna. Läs hela pressmeddelandet.

Ladda ner rapporten Metanutsläpp från restgas vid uppgradering.


Nytt nummer av nyhetsbrevet Energigas Sverige!


Stort intresse för svensk biogasproduktion i Frankrike

I april 2013 besökte en delegation bestående av trettiofem politiker från olika delar av Frankrike bl.a. Växjös biogasanläggning, Sundet.  Den 7 oktober 2014 var det dags igen. Denna gång var det Alain Guillaume, ordförande för den franska riksorganisationen för lantbrukare som producerar biogas, Samuel Recoursé, VD för GR Energies, specialiserade i installationen av förnybara energisystem samt Sophie Merle, direktör för AILE, ett lokalt energikontor i Rennes, Bretagne som besökte oss i Malmö och Kalmar. AILE var en av arrangörerna även förra gången. 

Frankrike och Sverige har en hel del gemensamt när det gäller biogasproduktion. Såväl antalet anläggningar (254 respektive 242) som produktionsvolymen (1,7 resp. 1,6 TWh/år) är i stort sett lika. Däremot gör man idag inte fordonsgas av biogas i Frankrike. Den västra delen av Frankrike har stort bestånd av kreatur men även en omfattande livsmedelsindustri. Det var också här som biogasproduktionen i Frankrike startade. Idag finns 80 produktionsanläggningar igång i regionen.

De franska besökarna emottogs av medlemmar i Biogas Sydost, Staffan Johannesson på E.ON i Malmö, Lars-Evert Karlsson och Jan Molin på Purac Puregas samt Hannele Johansson, Energikontor Sydost, i Kalmar. Hos E.ON diskuterades främst frågor kring distributionen av biogas via flakning och rör. I Kalmar fick besökarna höra Lennart Svenzén berätta om More Biogas resa från idé till produktionsstart. Våra franska gäster fick även se Purac Puregas tillverkning av uppgraderingsanläggningar samt besöka More Biogas biogasanläggning i Mosekrog.

Besöket avslutades med en gemensam middag och dagen efter fortsatte den franska truppen till Stockholm för fler studiebesök.


Den svenska biogasproduktionen ökade med sex procent under 2013 

Produktionen är dock fortfarande långt från både efterfrågan och den realiserbara potentialen. En ny regering måste få på plats ett kraftfullt styrmedel som främjar produktionen av biodrivmedel.

– Vi kan konstatera att både gårdsbiogasen och samrötningsanläggningarna ökar vilket är mycket positivt. Det är i dessa typer av anläggningar vi har framtiden och de stora tillväxtmöjligheterna, kommenterar Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige. Att majoriteten av biogasen går till bilar, bussar och lastbilar gör oss till en föregångare i världen. Vi märker ett stort internationellt intresse kring hur vi i Sverige med avfall ersätter en del av de fossila bränslena och minskar våra utsläpp. Här finns stora exportmöjligheter av miljöteknik att göra, avslutar Mathiasson.

Läs hela pressmeddelandet från Energigas Sverige här.


Biogas på stamnätet

Sveriges största biogasanläggning är invigd och levererar nu uppgraderad biogas direkt in på stamnätet. Den nya energin kommer från åkern och sänker kraftfullt utsläppen. 


Handledning för upphandlare, miljö- och verksamhetsansvariga samt lokala och regionala politiker

Vi måste sluta använda fossila drivmedel. Hastigheten i övergången från fossil energi till förnybart bestäms politiskt med hjälp av styrmedel som skatter, avgifter och andra beslut på nationell nivå.

På lokal och regional  nivå har offentlig sektor ett starkt styrmedel i sina upphandlingar av fordon, drivmedel och transporttjänster.
Biogas Öst har anlitat Ecoplan för att ta fram den här  handledningen som en guide till upphandlare, verksamhetsansvariga och miljöansvariga samt de lokala och regionala politiker som styr kommuner, landsting och regioner. Klicka på länken för att ladda ner rapporten.


DI debatt: Borgs och Hatts miss en ny chans

Lantmännen Energi föreslår viktiga områden för regeringens fortsatta arbete med att utveckla effektiva styrmedel för biodrivmedel. Läs här.


Hur komma rätt i upphandlingsprocessen för biogas? Hur agera för att öka andelen biogas i egna fordon och andra transporter? Vilka krav kan man ställa?

Det finns en stor potential för att utveckla biogasen som fordonsbränsle, ett av flera förnybara drivmedel. Upphandlingen är en viktig del i detta. Läs mer om lagar och styrmedel samt hur man praktiskt använder befintliga avtal för ökad användning av biogas som fordonsbränsle, och ta del av tips om hur man lyckas med upphandlingen och om vad branschen kan hjälpa till med i presentationerna från en workshop i Trollhättan 27 maj och en workshop i Skövde 3 juni.


More Biogas biogasanläggning invigd

Fredagen den 2 maj invigdes More Biogas nya biogasanläggning med tankställe i Mosekrog norr om Kalmar. Ett stort antal biogasintressenter kom för att lyssna på Kjell Axelsson, initiativtagare till satsningen tillika styrelseordförande i bolaget; kommunalrådet Johan Persson, LRF Sydosts regionchef Kicki Svensson samt landshövding Stefan Carlsson, som även klippte bandet vid tankstället. Därefter fick alla en presentation av hur man tankar biogas och en guidad tur på anläggningen.

Lördagen den 3 maj var det sedan öppet hus för allmänheten. De som var på plats fick en demonstration av såväl tankstället som anläggningen där produktionen har varit igång sedan slutet av mars. Per-Göran Sigfridsson, lantbrukare tillika delägare i företaget, berättade att dagspriset per kilo fordonsgas noteras till 17,5 kr/kg vilket motsvarar ett literpris för bensin på 12,73 kr. Det är två kronor billigare än bensin. Ett flertal gasbilar och även en traktor fanns uppställda på området.


Regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län

Biogas Sydost fick hösten 2011 i uppdrag av länsstyrelserna i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län samt EU att ta fram en gemensam strategi och handlingsplan för biogas till fordon för hela sydostregionen. Strategin är avsedd att utgöra ett verktyg som ska hjälpa länen att nå sina klimatmål, bli fria från fossila bränslen och uppnå en fossilbränsleoberoende transportsektor per 2030. Ett förslag till strategi har remissbehandlats under vintern 2013-2014. Veckan före Påsk påbörjas utskicket av den regionala strategin till alla som fick den på remiss. 

Strategin och remissredogörelsen går att ladda ner här: 

Regional strategi för biogas

Regional strategi för biogas, Remissredogörelse

Om ni föredrar en högupplöst version av strategin på 11 MB eller vill ha en papperskopia ber vi er att kontaktahannele.johansson@energikontorsydost.se.

Strategin visar att det finns såväl en stor potential som en god investeringsvilja i regionen. Tre nya anläggningar har byggts - en i varje län - under den tid som arbetet med strategin har pågått och byggnationen av en fjärde har precis startat. Dessa fyra anläggningar kommer gemensamt att öka produktionen av uppgraderad biogas till fordon från 10 GWh till ca 74 GWh i våra tre län. Den framtida utmaningen ligger framför allt i distributionen och konsumtionen av fordonsgas. Vår förhoppning är nu att de olika aktörerna ska anta strategin och handlingsplanen som sin egen och vara beredda att genomföra densamma i de delar där var och en berörs.


Länets gödsel blir till fordonsbränsle

Torsdagen den 10 april tecknas ett trepartsavtal mellan Alvesta Biogas, Smålänska Bränslen och E.ON. Tillsammans möjliggör parterna produktion och distribution av mellan 15-16 GWh biogas om året, vilket innebär att 3 900 ton CO2-utsläpp trycks bort från vägarna i Kronobergs län. Arbetet med att bygga biogasanläggningen i Alvesta är påbörjad och produktionsstart är planerad till hösten 2014. Avtalet gäller fram till juli 2023.

Läs hela pressmeddelandet här.


Utökad biogassatsning i Kalmar

Som ett led i arbetet med att öka användandet av förnybara drivmedel, bjöd E.ON, tillsammans med More Biogas, den 24 mars till ett seminarium om den fortsatta satsningen på fordonsgas i Kalmarregionen. ”Nu har vi en gasmack i Kalmar som väl möter regionens efterfrågan på fordonsgas”, sa Peter Engström, ansvarig för fordonsgas på E.ON, i samband med återinvigningen av E.ONs upprustade mack.


Ett gott exempel på samarbete och entreprenörsanda i Småland

Samarbetet mellan E.ON och Stefan Hermansson i Växjö är ett lysande exempel på ett gott samarbete som gynnar båda parter. Volymökningen har varit konstant under de tre åren som samarbetet pågått. Småländska Bränslen, som Stefan Hermanssons nya företag heter, förser närmare 300 fordon inklusive backup till de lokala bussarna med fordonsgas. Prioritet ett är att sälja lokalt producerad biogas. Den köper bränslebolaget från Växjö kommun som rötar insamlat matavfall och slammet från reningsverket.

Just nu har E.ON ett stort program för att uppgradera äldre tankstationer och möta den ökande efterfrågan. Ett exempel är den satsning man har gjort i Kalmar med mer biogas och en bättre och modernare tankstation.

Försäljningen av fordonsgas ökade i Sverige med 5 % under 2013 och uppgick till 115 000 ton fordonsgas. När fordonsgasen ersatte bensin och diesel besparades klimatet utsläpp av koldioxid med nästan 270 000 ton.


2013


Glöm inte biogasens samhällsvinster

Den 15 december fick Västervik en ny kollektivtrafik med nya busslinjer och utökad trafik. Stadstrafiken i Västervik går nu också på biogas som drivmedel. Gasen är lokalt producerad och levereras från Västerviks kommunala biogasbolag. Lanseringen av den nya trafiken har förgåtts av en debatt som påstår att fordonsgas för kommunens bilar och bussar är en stor extrakostnad och en förlustaffär.

Men diskussionen borde inte handla om enbart kostnader som dessutom är kraftigt överdrivna. Den borde även handla om alla de samhällsvinsterna som produktion och användning av biogas ger. Biogas är idag det mest miljövänliga bränslet på marknaden. Tack vare biogasproduktionen minskar inte enbart utsläppen av såväl växthusgaser som hälsofarliga ämnen. Det är dessutom ett resurseffektivt sätt att ta hand om vårt avfall och som sluter vårt kretslopp. Till det kommer att biogasproduktion skapar möjlighet till nya lokala arbetstillfällen även i och runt Västervik.

De senaste tio åren har vi sett en smått fantastisk utveckling inom marknaden för gasbussar i Sverige. Från ett tiotal bussar i början av detta sekel till dagens över 2000 bussar. Mer än 45 städer har valt gas vilket i sin tur varit starten till en marknad bestående av renhållningsfordon, taxibilar och lätta lastbilar drivna på gas. Nu kommer även de tunga lastbilarna som driver på utvecklingen av den flytande biogasen. Intressant även för de långväga transporterna genom Småland. Läs hela debattartikeln, som är skriven av Anders Mathiasson VD Energigas Sverige, i Västervikstidningen den 17 december 2013.


Från EnergiTing Sydost 2013

Temat för årets energiting var Mat & klimat. Biogas Sydost arrangerade en biogassession med rubriken ”Från gröda till gröda – biogas sluter cirkeln”. Talare på sessionen var Mats Lindbom, bl.a. vice ordförande för kommunstyrelsen i Karlskrona och ordförande för Affärsverken i Karlskrona. Mats berättade att Karlskrona var tidigt ute med källsortering och har försökt att få ett tankställe för biogas till kommunen. Stefan Halldorf, Hushållningssällskapet, som har gjort flera utredningar om bl.a. biogaspotentialen i länet redovisade om möjligheten att producera biogas från matavfall under rubriken "Varför gör inte alla kommuner biogas av sitt matavfall?” Roland Nilsson från E.ON Gas, som arbetar sedan 1995 med fordonsgas, gav oss goda exempel från livsmedelsindustrin som inte bara producerar substrat till biogasproduktion utan även kör på gas, "Klimatsmart drivmedel i livsmedelsbranschen". Ett särskilt lyckosamt exempel är Skånemejerier som hämtar mjölk med tankbilar som går på gas. 

     


Nya föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor började gälla den 1 oktober 2013

De nya föreskrifterna ersätter Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1995:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor. I de gamla föreskrifterna var viss typ av verksamhet/hantering undantagen tillståndsplikt. De verksamheter där brandfarlig gas bildas som biprodukt, används i den egna verksamheten och har ett övertryck av högst 1 bar var undantagna tillståndspliktigt enligt SÄIFS 1995:3. Så är det inte längre i MSBFS 2013:3. Dessa verksamheter, bland annat kommunala reningsverk, deponier och gårdsbiogasanläggningar är nu istället tillståndspliktiga. Verksamheterna har nu ett år på sig för att söka tillstånd (dvs. senast 1 oktober 2014).

Alltså:
Kommunala reningsverk, deponier och gårdsbiogasanläggningar som producerar biogas (och som tidigare var undantagna tillståndsplikt) måste senast den 1 oktober 2014 söka tillstånd enligt Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

På MSBs webplats finns mer information om tillståndsplikt, de nya föreskrifterna samt enHandbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

Den 2 oktober ordnade MSB ett seminarium om de nya tillståndsföreskrifterna. 

Energigas Sverige erbjuder stöd till biogasverksamheter bland annat genom:

Vi gör självfallet även vårt bästa för att besvara frågor om tillståndsprövningen eller om annat som hör biogasverksamheten till, var i så fall god kontakta Ben Bock (ben.bock@energigas.se).


Gasdagarna slog alla rekord

Med en fantastisk utsikt ut över Laholmsbukten och tennisstadion samlades aktörer från gasbranschen för årets Gasdagar i Båstad. Nästan 400 deltagare och ett 30-tal utställare innebar nytt rekord.

En sammanfattning från dagarna och presentationerna som hölls hittar ni på vår webbplats. Kika gärna in på Energigas Sveriges facebook-sida där bilder från årets Gasdagar ligger uppe.


Om stöd för gödselbaserad biogas

Källa: Energigas Sverige
Regeringen har nu fattat ett formellt beslut om att låta Jordbruksverket utforma ett förslag till utformning av pilotprojekt för gödselbaserad biogasproduktion. Landsbygdsdepartementets ursprungliga pressmeddelande finns här. I det regeringsuppdrag som Jordbruksverket nu fått så ges Jordbruksverket friare tyglar att ge förslag på hur pilotprojektet ska avgränsas. Avgränsningen måste alltså inte bli ”södra Sverige”, men vid ett förslag på annan avgränsning måste detta åter förankras i politiken.

Jordbruksverket bjöd in till dialogmöte den 10 oktober för att ta in synpunkter, förslag och idéer från branschen. Energigas Sverige närvarade vid detta möte, där vi gavs möjligheten att kort beskriva vår syn på grundläggande förutsättningar för att optimera stödet:

 • Stödet bör utformas så att det leder till en ökad miljö- och klimatnytta genom att produktionen av biogas från gödsel ökar.
 • Stödet bör vara sökbart och kriterierna utformas så att biogasanläggningar med störst miljö- och klimatnytta får ta del av stödet. Eftersom fordonsgasproduktion är det användningsområde för biogas som leder till störst klimatnytta så bör stödet vara utformat för att styra mot en ökad fordongasproduktion.
 • Stödet bör utformas så att det snabbt går att utvärdera och skala upp så att alla Sveriges biogasanläggningar kan ta del av det.

Energigas Sverige ingår i den referensgrupp som ska hjälpa Jordbruksverket att utforma stödet.


Sverige bör ta täten mot en grön framtid

Det skriver Lantmännen Energi, Preem, Naturskyddsföreningen, Scania och Gröna Bilister i en gemensam debattartikel i GP idag.

Sverige har unika förutsättningar att bli fritt från fossila drivmedel. Vi har stora skogsarealer, mycket jordbruksmark i träda och goda möjligheter att bygga ut vindkraft för el till transporter.
Svenska företag är världsledande på att bland annat tillverka föregångsbränslet talloljediesel, etanol med mycket hög klimatnytta och biogas från restprodukter. Vår fordonsindustri har hög kompetens inom bränsleeffektivisering och biodrivmedelsområdet, och de fossiloberoende fordonen finns till stor del redan i dag. Dessa framgångar kan inspirera företag och politiker i andra länder, på samma gång som det ger fördelar för Sverige.

En konkurrenskraftig svensk produktion av förnybar energi till transportsektorn skapar tusentals arbetstillfällen, på liknande sätt som i värmesektorn, som övergått till inhemska förnybara bränslen och skapat mängder med arbetstillfällen.

Läs hela debattartikeln här


Dialogmöte om produktionsstöd för biogas från gödsel

I budgetpropositionen för 2014 har regeringen föreslagit att 240 miljoner kronor tillförs anslaget 1:20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket under 2014-2023. Ersättningen ska utformas som ett regionalt pilotprojekt i södra Sverige. Det är ännu inte klart vilka områden som kan ingå i projektet. Biogasframställning från stallgödsel ska stimuleras genom en ersättning om 20 öre per kWh producerad mängd råmetangas. Ersättningen ska hanteras av Jordbruksverket och i första hand erbjudas där den ger störst miljönytta. Tanken är att stödet tas fram under första halvåret 2014 och kan alltså börja betalas ut först under andra halvåret 2014. Stödet ska trappas upp från 5 Mkr första året till att omfatta 30 Mkr år 2017 då det är fullt utbyggt. Stödet måste även notifieras dvs. godkännas av EU.

För att ge branschaktörer möjlighet att diskutera stödet erbjöd Jordbruksverket tillsammans med Landsbygdsdepartementet till ett dialogmöte torsdagen den 10 oktober. Mötet lockade ett stort antal deltagare från hela landet. Från vår region deltog Tommy Hammar, Länsstyrelsen i Kalmar län, Stefan Halldorf, Hushållningssällskap Kalmar-Kronoberg-Blekinge, Lennart Svenzén, More Biogas och Hannele Johansson Energikontor Sydost. Flera frågor kring utformningen av stödet kom fram under mötet. Det som framför allt väckte känslor är den geografiska avgränsningen till södra Sverige som heller inte definierats närmare. Andra synpunkter som framkom var bl.a. att fokus främst ska ligga på miljö- och klimatnytta, att stödet ska användas till produktionen av fordonsgas samt att även de anläggningar som redan fått investeringsstöd ska omfattas. 


I referensgruppen för stödets utformning deltar Stefan Halldorf från Hushållningssällskapet. Andra anmälda från regionen är Viktor Rydell från Länsstyrelsen i Kalmar län. Projektledare på Jordbruksverket är Ragni Andersson.

 

 


Video om biogas – en god investering 

I Danmark betraktar man biogas som en god och långsiktig investering. Klicka på länken för att se på videon.


Hållbar återföring av fosfor

Naturvårdsverket har nu redovisat "Hållbar återföring av fosfor" till Miljödepartementet.

Naturvårdsverkets rapport innehåller bl.a. förslag till reglering av metaller och organiska ämnen i fosforfraktioner i bl.a. rötslam och biogödsel. De gränsvärden som Naturvårdsverket föreslår är så snäva att det riskerar att endast en mycket liten del av den producerade rötresten på avloppsreningsverk och samrötningsanläggningar kommer att kunna återföras till jordbruksmark.

Läs Naturvårdsverkets rapport här.

Läs även debattartikeln från Energigas Sverige, Avfall Sverige, LRF och Svenskt Vatten om Naturvårdsverkets förslag.


Biogasstrategin för sydostlänen
- remisstid förlängd!

På begäran av flera remissinstanser förlängs remisstiden för den Regionala strategin och handlingsplanen för biogas i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län till den 1 november 2013.
Mer information


Green Cars Rock – en heldag i miljöfordons tecken

  
Budskapet för dagen var tydligt: det finns en miljöbil för varje behov. Vi behöver inte vänta längre.

• Vad finns det för olika typer av miljöbilar och vilken passar just mina behov?
• Hur tankar man gas eller laddar en elbil?
• Är vätgas framtidens drivmedel?
• Vad håller på att hända med klimatet?
• Vad gör vi i regionen?

Dessa och många fler frågor kunde alla de som hade tagit sig till Sölvesborgs lördagen den 31 augusti få svar på. Det var kommunerna i Karlshamn, Olofström och Sölvesborg somtillsammans med Länsstyrelsen i Blekinge län arrangerade en heldag i miljöbilarnas tecken, Green Cars Rock. Mattias Goldman från Gröna bilister var konferencier och motorjournalisten Stefan Nilsson svarade på frågor om miljöbilarnas teknik och funktion. Hannele Johansson från Biogas Sydost var på plats tillsammans med Janne Rask från E.ON Gas för att slå ett slag för biogasen som för närvarande är det mest miljövänliga alternativet på marknaden. 80 % sänker sin klimatpåverkan den som kör gasbil i stället för bensinbil.

Syftet med dagen var att få gemene man att förstå att en övergång inte behöver vara svår. Politiker och sakkunniga var på plats för att visa vägen. Enligt kommunalrådet i Sölvesborg, Helene Björklund, finns det goda möjligheter att kunna tanka sin gasbil i Sölvesborg nästa år. Runt 1000 personer kom och lät sig informeras och imponeras av det senaste inom miljöbilssektorn.


Hållbar återföring av fosfor

Regeringen gav våren 2012 i uppdrag till Naturvårdsverket att utreda hållbar återföring av fosfor. Naturvårdsverket presenterade 30 augusti en delredovisning.

Läs delredovisningen

Debattartikel om återföring av näringsämnen från stad till land


Biogas Sydost medverkar på Green Cars rock

Lördagen den 31 augusti ställer Biogas Sydost ut på miljömässan Green Cars Rock i Norje Boke. 

Besökarna får möjlighet att titta närmare på och även provköra en mängd olika bilar som alla drivs med förnyelsebara bränslen. Här finns gasbilar, elbilar och laddhybridbilar. Dessutom bjuds det på miljötips, tävlingar, uppträdanden och underhållning för alla barn. Läs mer.


Kalmar ska sortera matavfall

Nu är byggandet av KSRR:s anläggning för utsortering av matavfall i Kalmar i gång. Den kommer när den är klar att sänka koldioxidutsläppen med 22 000 ton per år.

                                                                                                     


Debatt: Biogas har goda förutsättningar att bli en viktig näringslivssektor i sydost

Den regional Strategin för Biogas (se nedan) som nu är ute på remiss, pekar på ett antal områden med särkskilt god potential för biogasproduktion, s.k. hot spots. Men trots att de biogasanläggningar som planeras har förutsättningar att bli lönsamma har de problem att bli realiserade. Det behövs kapital för att bygga och bankerna kräver kontrakt med kunder för att ge lån.

Men anläggningar får inga kunder innan de har gas. Här krävs en regional samsyn och samverkan mellan aktörer som banker, råvaruleverantörer, distributörer, gaskunder etc. om potentialen ska kunna realiseras. Målet är att den regionala biogasstrategin ska utgöra basen för denna samverkan och medverka i omställningen till ett fossilbränslefritt transportsystem.

Debattartikeln som pdf
Debattartikeln publicerad i Västervikstidningen 2013-06-27

Debattartikeln publicerad i Vimmerby tidning 2013-08-06


Regional strategi och handlingsplan ute på remiss

Den Regionala biogasstrategin och handlingsplanen är nu ute på remiss. Strategin är framtagen av nätverket Biogas Sydost på uppdrag av länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län och med stöd av EU. Syftet med de åtgärder som föreslås i strategin är att de ska bidra till att nå regionens klimat- och utvecklingsmål.

Biogasen är klimat- och miljövänlig då den ersätter fossila drivmedel. Produktionen är spridd på många branscher och olika råvaror, vilket tryggar försörjningen i en föränderlig värld. Kunskapen om biogas och dess fördelar har vuxit i hela samhället, vilket ökar efterfrågan och tryggar den fortsatta tillväxten.

Biogasbranschen skapar arbetstillfällen och innebär en energi- och resurseffektiv produktion. Potentialen för biogasproduktion i regionen är mångdubbelt större än vad som nyttjas idag och många goda initiativ står i startgroparna för att förverkligas. I regionen finns stor kunskap och flera företag med produkter och tjänster inom biogasområdet. Sydostregionen har därför en unik möjlighet att bygga ett biogassystem utan ett naturgasnät men det ställer särskilda krav på logistik och på att olika aktörer agerar tillsammans.

I den tillhörande handlingsplanen föreslås åtgärder som är kopplade till de klimat- och miljömål som respektive län satt upp och som bidrar till att de regionala miljömålen för biogas uppnås. För Kalmar län föreslås också reviderade mål. Åtgärderna är tidsatta och de involverar flera olika aktörer. I de flesta fall finns också en ansvarig föreslagen, något som vi nu vill ha synpunkter på.

Senast den 1 oktober vill vi ha in remissvaren. Svaren önskas i elektronisk form, ej i form av pdf-fil, till hannele.johansson@energikontorsydost.se. Innan dess, den 5 september, kommer ett öppet seminarium med workshoppar att ordnas i Alvesta för att ge möjlighet till alla intresserade att diskutera den regionala strategin och handlingsplanen och komma med synpunkter. Mera information om seminariet kommer att publiceras på www.biogassydost.se samt i Biogas Sydosts nyhetsbrev i augusti. Den färdiga strategin presenteras sedan på Energiting Sydost 2013 den 7 november i Karlskrona.

Frågor besvaras under tiden av projektledaren för Biogas Sydost, Hannele Johansson, tfn: 0734-19 91 81.


VMAB:s nya torrötningsanläggning invigd

Den 21 maj 2013, invigdes VMAB:s nya biogasanläggning under högtidliga former. Anläggningen, som bygger på torrötningsteknik, är den första i sitt slag i Skandinavien och den största investeringen i VMAB:s historia. 


Sydost ligger långt framme med sina biogassatsningar

Projektledare Hannele Johansson har precis kommit från projektmötet i Bio-methane Regions och Biogaz Europe konferensen där hon föreläste om hur vi arbetar med biogas till fordon i Sydost-regionen.
"Särskilt roligt var det att kunna berätta att det under de två åren som projektet pågått fattats beslut om tre nya anläggningar som tillsammans ökar produktionen av biogas från ca 10 GWh till ca 65 GWh i vår region, en i varje län. En anläggning är igång sedan november i fjol: Växjö Biogas, en invigs i maj VMAB (Mörrum) och för en, More Biogas i Småland, som ligger i Kalmar län, sätts spaden i jorden i april i år" säger Hannele och fortsätter "Det är ett bra resultat för EU men framför allt för medlemmarna i vårt nätverk Biogas Sydost, och regionen."


Fler rapporter om biogas

Nu finns en länk som ger tillgång till över 1000 svenska rapporter om biogas som kan nås härifrån.


Ny rapport om tillgången på biodrivmedel år 2030

Forskarna Julia Hansson och Maria Grahn på IVL respektive Chalmers har i ett forskningsprojekt samfinansierat med Svenska petroleum- och biodrivmedelsinstitutet, SPBI, undersökt förutsättningarna och tillgången på förnybara drivmedel i framtiden. Enligt rapportens mest optimistiska scenario kommer det att produceras cirka 26 terawattimmar biodrivmedel i Sverige år 2030, vilket är fyra gånger mer än dagens konsumtion. 


100 miljoner i investeringsstöd till biogas från Energimyndigheten


Energimyndigheten utlyser drygt 100 miljoner kronor till investeringsstöd för att främja energiteknik inom biogasområdet samt andra förnybara gaser. Utlysningen stänger den 3 maj kl. 24.00.
 


Storsatsning på fordonsbränsle:
75 miljoner kronor satsas i Kalmar på biogasproduktion av gödsel och avfall

Produktionen beräknas bli 2 miljoner Nm3/år fordonsgas i etapp 1 och 4 miljoner i etapp 2, vilket kan ersätta 2,2 respektive 4,4 miljoner liter bensin. För lantbrukets del betyder denna satsning mindre användning av handelsgödsel och väsentligt minskade utsläpp av klimatgaser, t.ex. metan, och minskad lukt vid spridning. Miljömässigt ett rejält steg framåt för Kalmar län! Läs mer i pressmeddelandet.

Pressmeddelande från LRF Sydost:

LRF Sydost gratulerar till en offensiv satsning!
Lantbrukare förverkligar satsning på biogas

Efter sju års förarbete är investeringsbeslutet fattat. MORE BIOGAS SMÅLAND AB ska bygga en biogasanläggning utanför Kalmar. Den viktigaste plusfaktorn är produktion av förnybar och fossilfri fordonsgas till regionen vilket skyndar på omställningen till ett förnybart energisystem.

Investeringen, som landar på cirka 75 miljoner, ger många pluseffekter. Förutom biogasen blir restprodukten en bättre gödsel som luktar mindre vid spridning. Lantbrukarens behov av handelsgödsel minskar samtidigt som metangasen kan fångas upp med mindre klimatutsläpp som följd.
Investeringen är offensiv och berömvärd då den innebär att regionen snabbare kan ställa om sig till ett förnybart energisystem genom ökad användning av fossilfri fordonsgas. Den kan också betyda fler arbetstillfällen.

Det hela började år 2007 med en affärsutvecklingsgrupp inom LRFs företagsutvecklingsarbete. LRF Sydost kunde därefter starta en förstudie med medel från LEADER KALMAR ÖLAND. Satsningen gav en ULLBAGGE som Årets LEADER-projekt 2011. LRF Sydost har samarbetet med LRF Konsult och Hushållningssällskapet för att få till biogaspusslet som denna satsning innebär. När flera olika investerare kopplades till projektet lossnade affärsutvecklingsarbetet och nyligen har alltså beslut tagits om att bygga en anläggning.

Ingela Nilsson Nachtweij som är energisamordnare på LRF Sydost och som stöttat arbetet säger
– Vi gläds med lantbrukarna och de olika investerare som finns med i MORE BIOGAS SMÅLAND AB. Det unika med denna företagsutvecklingssatsning är lantbrukarna som tillsammans med olika investerare går in i ett gemensamt industriprojekt. Erfarenheterna kring hur denna process har varit kommer att spridas till andra lantbrukargrupper som på olika sätt bygger samverkansprojekt. Framgångsfaktorerna som LRF vill lyfta fram i denna satsning är samverkan, tålamod och engagemang. LRFs energistrategi som spikades på riksstämman 2011 har gett ett ”rejält regionalt resultat” i SYDOST!


2012


Biogasens dag i Kalmar län

Fredagen den 30 november var biogas i fokus i Kalmar län. Först ut var Oskarshamns Företags Centrum som bjöd på frukostmöte med gas i tankarna. Under en timme fick deltagarna lyssna på föredrag om marknaden, olika gasbilsmodeller och vad som är på gång. För informationen svarade Energigas Sverige, Oskarshamn Energi och Oskarshamns kommun samt bilföretagen Scobes och Be-Ge Bil.

I Kalmar bjöd Bilkompani Kalmar AB på en lunchevent. Bilkompani är återförsäljare för bl.a. Volkswagen som har flest gasmodeller på marknaden idag bl.a. den gasdrivna och prisbelönta Volkswagen Passat TSI Ecofuel. Företaget kommer nu även med en liten stadsbil Eco up som komplement till det övriga sortimentet. Medan de inbjudna gästerna njöt av lunchbuffén gav representanter från Volkswagen Sverige, E.ON Gas, Läckeby Water Group och Biogas Sydost information om vad biogas är, hur den produceras, var man kan tanka sin bil och vad det finns för bilar på marknaden samt hur framtiden ser ut för gasbilarna. 


Upptaktsmötet för regionala biogasstrategin och EnergiTing Sydost

Ett trettiotal biogasintressenter från sydostregionen mötte upp på upptaktsmötet för den regionala biogasstrategin i anslutning till EnergiTing Sydost 2012 i Kalmar den 15 november. Under mötet fick deltagarna bl.a. lyssna på Per-Göran Sigfridsson, LRF Konsult, som berättade om vad som krävs för att få till stånd gårdsbaserad biogasproduktion, sett utifrån lantbrukarens perspektiv. Hannele Johansson, projektledare för Biogas Sydost, sammanfattade året som gått, dvs. vad som hänt sedan arbetet med biogasstrategin drogs i gång för ungefär ett år sedan. Stefan Halldorf, Hushållningssällskapet Rådgivning Agri, presenterade den potentialstudie som han gjort på uppdrag av alla tre länsstyrelser och som ligger till grund för det fortsatta arbetet med den regionala strategin. Därefter delades alla deltagare i tre arbetsgrupper där de fick diskutera förutsättningarna för biogasen i sina respektive län. Mötet avslutades med en gemensam diskussion.

Du kan se presentationerna här.

På den öppna delen av EnergiTing Sydost fick vi lyssna på några goda exempel från kommuner som satsat på biogas. Bland annat presenterade Steve Karlsson den nya biogasanläggningen i Växjö, och Gabriella Eliasson och Ida Abrahamsson från Tomelilla berättade hur de hade fått pengar till en biogasmack från kommuner, näringsliv och privatpersoner genom att starta en ekonomisk förening. Hans Johnsson från Oskarshamns Energi beskrev hur Oskarshamns kommun blev med biogasmack och E.ON belyste distributionsproblematiken under rubriken ”Biogas till alla?”

Se presentationerna här.


Biometankalkylator som hjälp vid förstudier

Ett nytt hjälpmedel har tagits fram, som omfattar tekniska aspekter av uppgraderingen av rå biogas till metan.

Biometankalkylatorn genererar en teknisk och ekonomisk bedömning av den planerade uppgraderingsmetoden. Den undersöker om den valda tekniken lämpar sig för att nå önskad metankvalitet eller om man ska välja en annan teknik. Den beräknar investeringskostnader, totala driftskostnader och specifika produktionskostnader.

Läs instruktioner och hämta hem programmet.


Biogasmack invigs i Oskarshamn

Lördagen den 22 september mellan kl. 10.00 -15.00 inviger Oskarshamns Energi sin nya biogasmack.

De bjuder på korv med bröd, gratis bilrutetvätt samt tävlingar. På plats finns också stadens bilhandlare som visar upp marknadens gasbilar.

Tanka gratis

Mellan klockan 11.00-11.30 kan man som privatperson tanka gratis. Först till kvarn gäller.

Läs mer på Oskarshamn Energis hemsida


Det lönar sig att kämpa för biogasen

Biogasen har långt större potential som drivmedel än vad som hittills förverkligats men bristen på långsiktiga spelregler har gjort att produktionen slutat öka. Flera viktiga styrmedel går ut nästa år. Ändå har det inte hörts någonting från regeringens sida. Det planerade metanreduceringsstödet uteblev från budgeten, alla stödpengar har tagit slut och ingen vet hur det går med skattebefrielsen. Överhuvudtaget har det inte kommit några som helst besked som skulle få potentiella tillverkare av biogas att våga trycka på startknappen.

Nu höjs rösterna
I en debattartikel i Dagens Industri den 16 maj uppmanade tolv företagare i västra Sverige regeringen att inte glömma bort biogasen. Energigas Sveriges biogassektion, där Biogas Sydost är medlem, har hittills samlat över 900 underskrifter på Biogasuppropet som ska lämnas till regeringen under Almedalsveckan. I alla möjliga sammanhang såväl på nationell som på regional nivå har vi enträget lyft frågan för att skapa engagemang för biogasen. Med stöd från EU och regionala aktörer är det möjligt.

Centerpartiet slår ett slag för biogasen inför höstbudgeten
Nu verkar läget ha ändrats. De tre C-ministrarna Anna-Karin Hatt, Lena Ek och Eskil Erlandsson säger till Dagens Industri att de vill utveckla de förnybara bränslena och föreslår att den nuvarande skattebefrielsen för etanol, biogas och biodiesel ska fortsätta fram till 2020. De föreslår också att teknik- och investeringsstödet för utvecklingen av biogasen som ett drivmedel förlängs och att metanreduceringsstödet införs.

Det förslag som regionen väntat på
Om dessa förslag genomförs skulle många lantbrukare i vår region göra det som de allra helst vill dvs. starta de samproduktionsanläggningar som de sedan länge räknat på. More Biogas i Kalmar län är ett sådant exempel. Att producera biogas från gödsel är klokt på många sätt eftersom den ger en dubbel miljönytta genom att den både ersätter fossilt bränsle och leder till minskade utsläpp av metangas. Det är särskilt intressant för Öland som har en stor djurhållning och som ligger i den sårbara Östersjön. Det finns m.a.o. många fler vinster att hämta hem.

I många kommuner pågår redan insamling av hushållsavfall. I Växjö och i Mörrum byggs rötnings-anläggningar för att producera gas från hushållsavfall för uppgradering till fordonsgas. Med så här tydliga riktlinjer skulle flera kommuner följa de goda exemplen.

I alla tre länen i Sydost pågår eller förbereds kollektivtrafikupphandlingar. Hittills har det rått en osäkerhet kring tillgången på biogas men om dessa förslag blir verklighet underlättas valet av drivmedel till fördel för biogasen betydligt.

Ska vi nå målen om en fossilbränslefri fordonsflotta så är det bråttom. Vi måste både utveckla morgondagens teknik samtidigt som vi använder den miljöbästa tekniken som finns idag.

Hannele Johansson, Projektledare Biogas Sydost

Ladda ner artikeln som pdf


Danmark och Tyskland föregångare inom biogas

"Danmark rustar för en ny biogasboom", säger Mikael Kau, CTO, Blue Planet Innovation.
Läs sammanfattning.
Läs hela presentationen.


Biogasproduktionen i Danmark förväntas stå inför en tillväxtboom till följd av den breda överenskommelse som den danska regeringen fattade över blockgränserna. Överenskommelsen försäkrar en hållbar utveckling inom energiområdet under åtta år och innebär bl.a. stöd för utbyggnaden av biogasproduktionen. Tanken är att det ska bli ekonomiskt attraktivt att använda biogas i nya områden såsom naturgasnät, verksamhetsprocesser och transport.

Det stöd som nu riktas till biogasen är uppbyggt enlig följande modell:

 1. Basbidrag
 2. Bidrag som trappas av i takt med att priset på naturgas stiger
 3. Bidrag som trappas av under perioden 2016-2020


I det stora hela innebär det att stödet till biogasproduktionen ökar från 20 till 30 %.

Lagen om förnybara energikällor stimulerar till biogasproduktion i Tyskland

Tysklands ska nå EU:s 202020 mål genom att öka andelen förnybar energi med

30 % av elförbrukningen
12 % av mobilitet
14 % av värmeproduktionen

Lagen tvingar operatörer av kraftledningar att prioritera köp av energi från förnybara källor och att betala ett fast pris för detta. Stöd betalas bl.a. till:

 • Solenergi
 • Geotermisk energi
 • Vindkraft
 • Vattenkraft
 • Energi från biomassa och biogas

Den nya lagen om förnybar energi innebär därför ett viktigt bidrag till utbyggnaden av marknaden för biogas och förnybar energi i allmänhet.

Bio-methane Regions projektgrupp gjorde ett studiebesök vid EnBW Vertrieb GmbH:s anläggning i Emmertsbühl den 27 april. Läs presentationen.


Byggnationen av biogasanläggningen i Mörrum är igång

– Första väggdelarna klara för montering

I och med startbesked från byggnadsnämnden i Karlshamns kommun, kan nu byggnationen av biogasanläggningen inledas ovan jord.
I vecka 18 sker de första leveranserna och monteringarna av väggdelarna till biogasanläggningen vid VMAB:s anläggning i Mörrum.

Väggdelarna i betong transporteras med lastbil från Tyskland och de monteras med hjälp av kranbil efterhand som leverans sker.
Uppförandet av väggdelarna är startskottet för insatserna av byggnationen ovan jord. Läs mer.


Regionala och lokala initiativ en förutsättning för biogasutvecklingen

Biogas Sydost deltog i det drygt två timmar långa samtalet under rubriken ”Framfartsvägar och farthinder för biogas i olika väderstreck” som ägde rum på Energimyndighetens mässa Energiutblick 2012. Läs sammanfattningen här.
http://energikontorsydost.se/userfiles/image/Projekt/%20Biogas%20Sydost/120313_Energiutblick_HJ_small.jpg

Seminarium om biogaskorridorer, Köpenhamn 28 februari 2012

Projektledaren för Biogas Sydost deltog den 28 februari i Köpenhamn i ett seminarium som handlade om möjligheterna att bygga en biogaskorridor från Skandinavien till Tyskland och som arrangerades av Scandria och EcoMobility Öresund i samverkan. Enligt arrangörerna är biogas ett viktigt drivmedel om transportsektorn ska bli oberoende av fossila bränslen. För långtradare och tunga fordon kan biogas t.o.m. bli det viktigaste bränslet. Vad som behövs är tydliga politiska riktlinjer.

Läs presentationerna från seminariet här.


Projektmöte i Köpenhamn

http://energikontorsydost.se/userfiles/image/Projekt/%20Biogas%20Sydost/Roland-i-Cph_1.jpgRoland Nilsson från Biogas Sydost/E.On Gas pratade på Bio-methane Regions projektmöte i Köpenhamn den 24 november.


Läs presentationen.

Läs alla presentationerna från mötet


Stimulansmedel till ökad biogasproduktion i Sydost

Hushållningssällskapet rådgivning Agri fick på måndagen den 28 november ta emot en check på 125 000 kr från Jordbruksverket för att stimulera till ökad produktion av biogas från matavfall i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Hushållningssällskapet lämnade in en ansökan angående checkarna för biogas från matavfall på uppdrag av Biogas Sydost. Biogas Sydost har en unik position när det gäller överblick över biogassituationen i de tre län som nätverket omfattar. Pengarna ska användas dels till att föreslå hur regionens kommuner kan samla in matavfall till biogasproduktion dels till en studie av torr- respektive våtrötning. Händelsen uppmärksammades i lokalpressen.

http://energikontorsydost.se/userfiles/image/Projekt/%20Biogas%20Sydost/HHS_JBverket.jpgÖverdirektören för Jordbruksverket, Leif Denneberg, räcker över checken på 125 000 kr till Stefan Halldorf, Hushållningssällskapet.


Goda förutsättningar för biogas i Vimmerby

Området kring Vimmerby har goda förutsättningar att bli en betydande biogaskälla, med tanke på att både många gårdar med djurhållning och stora livsmedelsproducenter verkar i trakten.
Omkring fyrtiofem personer nätverkade och tog del av spännande presentationer på Gasdag Vimmerby 21 nov 2011. Biogas Sydost medverkade och presenterade sitt nätverket.

Ta del av presentationerna på Energigas Sveriges webbplats.

Läs debattartikel om biogas i Vimmerby tidning, skriven av Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige och Lennart Svenzen, energiansvarig i LRF Sydosts regionstyrelse


Biogas Norra Möre vann Ullbagge

på svenska Landsbygdsnätverkets Landsbygdsgala i Blå hallen i Stockholms stadshus. Närmare cirka 390 landsbygdsutvecklare, företagare, politiker och makthavare från hela landet samlades för att utse vinnare. Biogas Norra Möre vann i kategorin Årets Leader.


Lyckat seminarium om biogasens framtid i Sydost hölls i Växjö

Läs presentationerna från den 28 oktober 2011 här.


Aktuella biogasprojekt i Sydost

Ny biogasanläggning i Mörrum beställd

Anläggningen för biogasproduktion väntas stå färdig och i drift hösten 2012.
Den anläggning som planeras är en termisk behandling enligt torrötningsteknik, det vill säga matavfallet rötas i den konsistens som avfallet uppkommer från. Metoden innebär en stabil drift som inte störs av främmande föremål som plast- eller papperspåsar. Efter rötning kommer rötresten att komposteras och bearbetas för att bli olika jordförbättringsprodukter. Biogasen som utvinns ska till största delen användas som fordonsbränsle i Blekinge.

Rötningsanläggningen kompletterar VMAB:s befintliga anläggning för biologisk behandling. De nya anläggningsdelarna är förbehandlare, reaktor för torrötning, gaslager och gasmotor.

Biogasanläggning


Biogas i omvärlden

 

Kompetenscentret ”The Wales Centre of Excellence” är ett centrum för rötning som erbjuder tekniskt och allmänt stöd för spridning av rötningstekniken i Wales. Läs mer på deras hemsida.


Tillbaka