Bioenergidagen 2015

Bioenergigruppens årliga seminarium kring bioenergi

Se inbjudan med program 

 

 

Program och presentationer

Inledning 

Göran Gustavsson

Linnéuniversitetet – aktuell forskning – Förbränning, Förgasning och Biogas
Forskning inom Bioresursteknik vid LNU
Michael Strand

Från ved till fordonsbränslen: Reformering och rening av produktgas vid termisk förgasning
Jan Brandin

Tar – reforming by char-suspension
Mario Morgalla

Nickelsubstituerad bariumhexaaluminat, ny katalysator för tjärreformering
Charlotte Parsland/Jan Brandin

Bildning och begränsning av NOx och stoft från rostpannor
Michael Strand

Experimental investigation of the primary combustion of woody biomass in a grate boiler
Narges Razmjoo

Linnéuniversitetet – aktuell forskning – Skog och bränsle
Inledning och resultat från SIMWOOD-projektet

Thomas Thörnqvist

Vart tar näringen vägen vid skogsbränsleuttag?
Daniel Nilsson

Energiförluster vid skogsbränsleuttag
Bengt Nilsson

Paneldiskussion – ” Fukthalt, barr och finfraktioners betydelse för grotens bränslekvalitet”
Moderator Bengt Nilsson

Representanter för SÖDRA, Stora Enso Bioenergi, Växjö Energi, Hotab och Verest AB

Lunch

Fortsättning: Linnéuniversitetet – aktuell forskning – Förbränning, Förgasning och Biogas
Kvalitetsaspekter på biomassa för biogasproduktion
Ulrika Welander

Biogas från marin biomassa: SeaFarm
Anette Jansson

Utbildningar inom Bioresursteknik vid LNU och Alumnstudie 2015
Jörgen Forss

Erfarenheter från investeringsprojekt i Småskalig kraftvärme
Daniella Johansson, Energikontor Sydost

Faktorer som påverkar svensk bioenergiutveckling
Bengt-Erik Löfgren, ÄFAB

Presentation av Bioenergigruppen i Växjö AB
Göran Gustavsson, Energikontor Sydost

Företagen i Bioenergigruppen i Växjö AB presenterar sig och sina aktuella projekt

Fika och avslut