Bioenergidagen 2014

Bioenergigruppens årliga seminarium kring bioenergi

Se inbjudan med program 
 

Presentationer:

Förmiddagen

Linnéuniversitetet – aktuell forskning

Projekt: Energi från skogen, inledning 
Sune Bengtsson

Bränsle och skog
Uttag av växtnäring från skogen vid slutavverkning
Thomas Thörnqvist
Strategisk råvaruförsörjning
Johann Trischler

Var hamnar barren vid skogsbränsleuttag?
Bengt Nilsson
Inmätning och energiförluster vid värmeverk
Daniel Nilsson

Förbränning och förgasning
Inledning, Minimering av emissioner från rostförbränning
Michael Strand
Experimental study on the fuel bed combustion in a 4 MW grate boiler
Narges Razmjoo
Förgasning och gasuppgradering
Jan Brandin
Char fragmentation and elutriation phenomenon during fluidized bed biomass gasification
Leteng Lin
Heavy tar measurements
Mario Morgalla
Askåterföring
Sammanfattning av delprojektet Askåterföring
Tommy Claesson och Helené Rasmusson
 

Eftermiddagen

Biogas

Seafarm – Ett bioraffinaderi baserat på alger

Anette Jansson

Linnéuniversitetets nya bioenergilab – instrument och resurser

Lotta Parsland

100 procent förnybart – men hur mycket kan bioenergin svara för?

Kjell Andersson, Svebio

Presentation av Bioenergigruppen i Växjö AB

Göran Gustavsson, Energikontor Sydost

Företagen i Bioenergigruppen i Växjö AB presenterar sig och sina aktuella projekt         E.ON      Hotab      Värmeprodukter AB      Veab (se längst ner)

Aktuella projekt, Simwood och LIFE+

Göran Gustavsson, Energikontor Sydost

Affärsutveckling och bioenergiutveckling i samverkan

Bengt-Erik Löfgren, ÄFAB/IRETI-projektet

Studiebesök Sandviksverket, Växjö Energi AB

Satsningen på Sandvik III, Växjö Energi AB