Bioenergidagen 2013

Bioenergigruppens årliga seminarium kring bioenergi

Se inbjudan med program 
 

Presentationer:

Förmiddagen

Linnéuniversitetet – aktuell forskning

Projekt: Energi från skogen, sammanfattning och nuläge. Sune Bengtsson

Strategisk råvaruförsörjning. Johann Trischler

Brun eller grön grot – när, var, hur? Bengt Nilsson

Mätning och lagring av flisade hyggesrester. Daniel Nilsson

Askas värde i skogen – en attitydundersökning. Helené Rasmusson

Hot-gas characterization in two moving grate boilers. Narges Razmjoo, Hamid Safidari

Reactivity investigation of biomass chars by aerosol method.Leteng Lin

Presentationerna av Mario Morgalla och Charlotte Parsland kommer inte att publiceras här.


Eftermiddagen

Företagen i Bioenergigruppen i Växjö AB. Vad är aktuellt just nu?

HOTAB Gruppen
Grontmij. Henrik Juel
E.ON. Urban Norström 

Presentation av Bioenergigruppen i Växjö AB. Hans Gulliksson, Energikontor Sydost

Bioenergi och småskalig biokraftvärme i Sydost, studie av ångleveranser till industrin och nytt projekt SIMWOOD om skogsbränslen. Hans Gulliksson, Energikontor Sydost

RES-Chains, hur utveckla förnybar energi i en region. Lennart Tyrberg

Utbildningsmaterial för bioenergiområdet. Björn Zethraeus