Sammanfattning av Belysningsdagen i Kalmar

 

Energieffektivisering och renovering av befintlig utomhusbelysning

På väg mot en hållbar belysning i Sydost

Belysningsdagen genomfördes i Kalmar

den 17 mars 2015

 

Här nedan finner ni alla talare, deras viktigaste budskap samt deras bilder från föreläsningen! Ni hittar också massor av länkar där ni finner matnyttig information inför ert fortsatta arbete! 

 

Ladda ner fullständigt program

 

 

 

Christel Liljegren     

Christel Liljegren

Avdelningschef Projekt

Energikontor Sydost        

    

 

 

 

 

 

Inledning - Belysningsdagen i Kalmar

Energikontor Sydost och Kalmar kommun bjöd in till en belysningsdag med fokus på energieffektivisering av befintlig utomhusbelysning. 

 

Energikontor Sydost ska via EU projektet Streetlight EPC stötta både belysningsägare och belysningsföretag i arbetet att skapa en hållbar belysning. Genom att höja kompetensen, öka samverkar och erfarenhetsutbyte och genom att stötta i pilotprojekt där vi ska testa att handla upp renovering av utomhusbelysning via en energitjänst/EPC.

 

Läs mer om Streetlight EPC 

Läs mer om PRIMES

Läs mer om energitjänster

Powerpoint från föreläsningen

 

Ställ frågor christel.liljegren@energikontorsydost.se 

Jonas Pettersson

Testlab

Energimyndigheten

 

Belysningslagstiftning-Ekodesign & energimärkning

 

Viktigaste budskapen från dagen

 • Kraven i EUs ekodesignförordningar skärps stegvis
 • Nu i april införs effektivitetskrav som kvicksilverlampor inte klarar. Lampor i lager får användas men nya produkter får ej sättas på marknaden
 • Arbete med revideringar av belysningsförordningarna pågår

 

Ekodesign och energimärkning

Gatu- och kontorsbelysning

Sökmotor för EU lagstiftning

Lighting Europes (fd CELMA och ELC) guider om förordningarna

Powerpoint från föreläsningen

 

Ställ frågor belysning@energimyndigheten.se

Mona Hellman

Byggledare

ÅF lightning

 

Hur ser underhållet ut på hela belysningsanläggningen?

 

Berättade om strategier och samordningsvinster vid ny- och ombyggnadsprojekt och vikten av att tänka på drift och underhåll vid ny- och ombyggnad.

 

 

Läs mer om ÅF lightning

Gatubelysning på entreprenad

Janica Wiklander

Belysningsdesigner

ÅF Lightning

Hållbar belysningsplanering

 

Berättade om hur man med en genomtänkt belysningsplanering skapar en attraktiv ljusmiljö och en hållbar belysningsanläggning.

 

Läs mer om ÅF lightning

 

Roger Gunnarsson

Projektledare

Energikontor Syodst

Skapa rätt känsla med din belysning

 

Viktigaste budskapen från dagen

 • Gå från lampsättning till ljussättning!
 • Belys och framhäv det du vill sälja/informera om på rätt sätt!
 • Tänk på materialval, färg och kontraster så att ”rätt” känsla skapas!

 

Läs mer om Night Hawks

Powerpoint från föreläsningen

 

Johan Nilsson

Nätansvarig belysning

Tekniska verken

Erfarenheter från Linköpings ombyggnadsprogram

 

Viktigaste budskapen från dagen

 • Se till att få energimätningen på plats
 • LED ger en betydande energiminskning men det finns en övertro även på minskat DoU i övrigt
 • Tillse att ha koll på Er anläggning och då inte minst avseende korrosion på stolpar

 

Om offentligbelysning i Linköping

Powerpoint från föreläsningen

Joakim Frank

Specialist El och belysning

Trafikverket

Erfarenheter från projektet ”Nytt Ljus” och Trafikverket ska tillämpa dem

 

Viktigaste budskapen från dagen

 • LED sparar mycket energi och är det mest energisnåla och bästa tekniska alternativet för belysning utomhus i dagsläget
 • LED-tekniken behöver kompletteras med styrsystem för att öka besparingar och möta kommande krav
 • LED-tekniken kommer att innebära högre kompetenskrav på organisationen för drift, underhåll och att upprätthålla anläggningsdata, en kostnadsförskjutning från energi till kunskap om anläggningarna

 

Läs mer om Nytt Ljus projektet

Adaptiv LED-belysning på Ölandsbron

Powerpoint från föreläsningen

Jan Kristoffersson

Projektchef

Sustainable Innovation

 

Klimatsmart och behovsstyrd belysning i städer

 

Berättade om hur nya tekniska lösningar bidrar till en hållbar belysning.

 

Läs mer om SUST

Projekt - Avancerad styrning av utomhusbelysning

Projekt - Styrning utomhusbelysning

Projekt - Laddning av elfordon via belysningsnät

 

Peter Lindberg

Prismalence

 

Gör rätt teknikval för just din anläggning!

 

Berättade vilka för- och nackdelar det finns med ny teknik. Modern teknik skapar oanade möjligheter till både intelligenta och energi-besparande lösningar, men vilken teknisk nivå man som kund skall lägga sig på för att på lång sikt skapa en ekonomisk, hållbar och underhållseffektiv 

 

Läs mer om Prismalence

Powerpoint från föreläsningen

Sara Jirbäck

Försäljningschef

Outdoor lightning Solutions Fagerhult

Teknikskifte sett ur en tillverkares perspektiv 

 

Berättade om hur tillverkare ser till att marknaden får produkter som är hållbara, energisnåla och samtidigt ger ett bra och behagligt ljus. Vad erbjuder dagens marknad och vad ska man som slutförbrukare förvänta sig av nutiden och framtidens belysning.

 

Läs mer om Fagerhult

 

Göran Broman

Professor

Blekinge Tekniska Högskola

 

Intressentsamverkan kring belysning som en tjänst

 

 • Med Light as as Service (LaaS) kan den initiala höga investeringen undvikas samtidigt som den årliga driftkostnaden direkt blir lägre än den nuvarande årliga driftskostnaden (p.g.a. effektivisering).
 • Med Light as as Service (LaaS) kan risken för kunden förknippad med teknikskiftet till LED minskas eftersom det är en funktion som köps. Hur funktionen realiseras är inte kundens ”problem”. Möjlighet till uppgradering kan också skrivas in i avtalet.
 • Med en bred intressentsamverkan kring Light as as Service (LaaS) kan en bättre systemoptimering och bättre hållbarhetsprestanda uppnås och det är även möjligt att integrera andra funktioner (t.ex. trafikmätning, laddning av fordon, etc.).

 

Läs mer om Blekinge Tekniska högskola

OM - Framework for Strategic Sustainable Development, FSSD).

Applying the ABCD method on product systems innovation

Powerpoint från föreläsningen

 

Ylva Svedenmark

Heini-Marja Suvilehto

Konkurrensverket

 

Upphandlingsstöd från Komkurrensverket

Kriterier för upphandling

Beräkna alternativen med hjälp av LCC

 

Berättade om vilka verktyg upphandlingsstödet erbjuder inför upphandling av utomhusbelysning samt hur de används och tas fram. Vi fick också en presentation av den uppdaterade/nylanserade livscykelkostnadskalkylen för utomhusbelysning samt fördelarna med att använda denna. Den viktiga dialogen lyfts fram, en lyckad upphandling når man lättare med en god interndialog samt med bra leverantörsdialoger.

 

Om hållbar upphandling

Praktiska verktyg för goda hållbara affärer

LCC verktyg för uomhusbelysning - Konkurrensverket

Kriterier för upphandling av utomhusbelysning - Konkurrensverket

Vägledning för miljöanpassad utomhusbelysning - fd Miljöstyrningsrådet

 

Ställ dina frågor här upphandlingsstod@kkv.se

Sven-Ola Lundgren

Belysningstekniker

Elektroscandia

 

Blev det som Vi tänkt

 

Viktigaste budskapen från dagen

 • Ta hjälp av erfarna belysningstekniker /belysningskonsulter.
 • I förfrågan skall inte bara armaturspecifikation framgå. Även hur Ni vill att det skall lysa/upplevas ska specificeras.
 • Sök DIALOG med belysningsleverantörer.Gissa inte själva.

 

Energismart med Elektroscandia

Powerpoint från föreläsningen

         

 

Länkar

En hållbar belysning bidrar till att ni når mål för hållbara resor, energi- och klimat, trygghet, jämlikhet och mycket mer!

Genom att delta på belysningsdagen får du kunskap om hur du med rätt upphandlingar bidrar till ett hållbart samhälle och får en utomhusbelysning, som med rätt teknik, ger rätt ljus, på rätt ställe, till rätt drifts- och underhållskostnader.

 

Bra länkar

 

Från Belysningsbranchen

Upphandlingsguide för utomhusbelysning

 

Checklista för val och jämförelser av LED-armaturer 

 

Lathund för beställare av belysningsprodukter - produktrelaterade lagkrav 

 

Från konkurrensverket

LCC verktyg för uomhusbelysning

 

Kriterier för upphandling av utomhusbelysning 

 

Vägledning för miljöanpassad utomhusbelysning

 

Från EU

EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av gatubelysning och trafiksignaler

 

Projekt: ENIGMA är en FP7-projekt som syftar till att genomföra ett gemensamt gränsöverskridande förfarande förkommersiell upphandling (PCP) i området för offentlig belysning. (välj Svenska)

 

LCC verktyg på Engelska

 

A handbook on environmental public procurement.  Handbook för att upphandla grönt (på engelska)

 

Fler bra länkar:

smartbelysning.nu

Arrangörer:         

Med stöd av:         

Författarna är ensamt ansvariga för innehållet i denna publikation. Innehållet speglar inte nödvändigtvis EU:s åsikter. Varken Easme eller Europeiska kommissionen ansvarar för hur informationen används.