Vindkraft till havs - skapar arbeten

Publicerad: 2020-04-22

Energikontor Sydost har varit med och kartlagt arbetstillfällen som skapas när en havsbaserad vindkraftspark byggs. En samhällsekonomisk beräkningsmodell har tagits fram av IUC. Modellen ger en bild av vilka yrkeskategorier det gäller och i vilken omfattning det lokala och regionala näringslivet kan få nytta av en vindkraftsetablering. Potentialen för havsbaserad vindkraft är mycket stor i Sveriges vatten.

 

Modellen och annan information kan du hitta på www.offshorewind.se

 

Vill du veta mer? Kontakta projektledare Pierre Ståhl