Vindkraft och vattenrening - Cleantech-konferens

Publicerad: 2017-10-03

Den 28–29 september samlades ett 150-tal personer från fyra deltagande länder, Sverige, Tyskland, Polen och Litauen i Rostock inom projektet Cleantech International för den första Cleantech-konferensen för södra Östersjön. Från Sydöstra Sverige genom Energikontor Sydost anslöt sig 4 företag plus Linnéuniversitet, engagerade i allt från energi till utbildning.

  

 

Syftet med projektet är att kunna koppla ihop olika små och medelstora företag och utbildningar mellan de olika länderna, inom ”grön och blå teknik” så att de skall kunna samarbeta och utvecklas tillsammans och därigenom stärka branschen och utöka sina marknader.


Denna gången var konferensens fokus havsbaserad vindkraft, datainsamling och havsmiljö; och det diskuterades tekniska innovationer, framtida samarbetsmöjligheter och utvecklingen för projektet som sådant. Ett exempel på den bredd projektet innefattar, illustrerades genom föreläsningarna vilka även täckte upp algrening, och hur insamling av olika data kan användas och synkroniseras för att gynna Cleantech-utveckling, resurser i en cirkulär ekonomi samt finansiering.

 

Själva konferensen innehöll också många nya innovativa tekniska inslag med möjlighet till både föreläsningar och diskussioner via webinar och sociala medier anpassade för konferenser som Tweedback. 

En av våra deltagare, William Hogland, professor på Linnéuniversitetet, beskrev att ”Det finns alltid något intressant som kan komma till användning”. 

Diskussionerna var inspirerande och tillförde många nya intryck och infallsvinklar.

 

Läs mer om South Baltic Cleantech international