Upphandling i en cirkulär ekonomi

Publicerad: 2016-09-12

Anmäl dig till Länsstyrelsens i Kronoberg seminarium den 28 september i Alvesta, om hur cirkulär ekonomi kan påverka upphandlingsarbetet.

 

RUS, den regionala utvecklingsstrategin och de regionala miljömålen visar på vikten av en cirkulär ekonomi för en hållbar tillväxt. Hur kan upphandling bidra till detta? Vi befinner oss också i en allt snabbare förändring som kräver en aktiv omvärldsanalys. Hotbilderna är lika många som möjligheterna.

 

Karl-Henrik Robèrt  kommer lämna en global överblick av klimatet och andra stora hållbarhetsutmaningar som inte kommer lämna någon oberörd, samt sätta in upphandlarnas roll i detta perspektiv. Hur ser de fantastiska möjligheterna ut? Vad kan cirkulär ekonomi erbjuda? Vad är fallgroparna? Vad börjar redan hända runt om i världen, inte minst i Kronoberg, för att utnyttja de stora möjligheterna?

Efter presentationen kommer vi att skissa på en attraktiv vision för Kronoberg, samt tillsammans diskutera problem såväl som lösningar i förhållande till visionen. Detta kommer ligga till grund för fortsatta insatser inom regionen.

 

 

När: 28 september 2016, kl. 09:00 – 13:00. Vi börjar med fika och avslutar mötet kl. 12:00 med lunch.

 

Var: Hotell Rådmannen, Alvesta.

 

Talare
Karl-Henrik Robèrt  - Professor vid BTH och grundare av det Naturliga Steget.

 

Målgrupp

Målgrupp är berörda politiker på lokal/regional nivå, medarbetare som deltar vid framtagning av förfrågningsunderlag och upphandlare.

 

Anmälan

Vi behöver din anmälan senast den 20 september, skicka anmälan till: per-anders.persson@lansstyrelsen.se. Vänligen meddela ev. kostintolerans.

 

 

Varmt välkommen!

 

Per-Anders Persson
Funktionsledare för miljö & naturförvaltning

Telefon: 010 223 74 62    

Länsstyrelsen i Kronobergs län