Nu sitter vanorna i Mörbylånga

Publicerad: 2017-10-02

- Nu är energisparkampanjen över men energisparvanorna sitter kvar. Det säger Görel Danielsson som arbetar som administratör på Mörbylånga kommun.

Energispartävlingen Miljökloka kontor pågick under ett års tid. Mörbylånga kommun deltog med två byggnader under ledning av det lokala energiteamet som leddes av hållbarhetsstrategen Elvira Laneborg.

 

Under ett års tid spreds energispartips ut till medarbetarna i kommunhuset och till en mindre enhet ”Gula Villan”, samtidigt mättes energianvändningen och jämfördes med tidigare år. Det visade sig ganska snart att energispartipsen i kombination med energironder i byggnaderna gav resultat. Stadigt minskade energianvändningen i båda byggnaderna och när kampanjåret var över våren 2017 så hade kommunhuset minskat sin energianvändning med 12 % och Gula Villan med 10 % jämfört med tidigare år, vilket belönades med vinst i två av de tre tävlingskategorierna i energispartävlingen.

 

- Vi har varit ett härligt gäng här på Gula villan som försökt att bidra med att spara och tänka på vår miljö här. Det bästa är ju att vi släcker lampor och stänger av skrivare mm av bara farten nu,  berättar Görel efter att Gula Villans medarbetare firat vinsten i samband med Ölands Skördefest.

 

- Det har varit mycket intressant att följa Miljökloka kontor-tävlingen eftersom vi satsat på kampanj där vi kunde mäta effekterna av beteendeförändringar, säger Lena Eckerberg, utvecklingschef på Energikontor Sydost som stod bakom Miljökloka kontor-kampanjen. 

 

I kampanjen, som finansierats genom EU:s Horisont 2020-program, har stora tekniska förändringar har inte varit tillåtna under tävlingsåret, utan fokus har legat på att skapa nya vanor för energibesparing, och enklare åtgärder som injustering av ventilation och värme, tätningslister etc.

 

Läs mer om Miljökloka kontor.

 

  
Projektet är finansierat av EU genom Horizon 2020-programmet, avtalsnummer 649660.