Lågenergibyggande - vilja vs resurser

Publicerad: 2017-10-16

Det handlar om ekonomiska förutsättningar och att besluten tas på rätt nivå. Fastighetschefer och energiingenjörer i Mönsterås  diskuterade lågenergibyggande och  tog del av webbutbildningen Energilyftet. 

 

År 2019 ska alla nya offentliga byggnader i Sverige vara lågenergibyggnader. 2021 ska det gälla för samtliga nya byggnader, i enlighet med Boverkets nya regler. För att möta dessa krav behövs ökad kompetens inom lågenergibyggande, varför Energimyndigheten har tagit fram Energilyftet, en webbutbildning riktat till ingenjörer, beställare, arkitekter och drifttekniker. 12 oktober samlades ca trettio fastighetschefer och energiingenjörer från Kalmar län i Mönsterås för att ta del av informationen om Energilyftet och utbyta tankar om lågenergibyggande. 

 


Introduktion

Lena Eckerberg från Energikontor Sydost berättade om de projekt som just nu pågår i sydost som handlar om hur vi kan bidra till fler energieffektiva byggnader. Energieffektivitet = att använda mindre mängd energi till samma nytta. Per-Erik Nilsson och Mari-Liis Maripuu från CIT Energy Management förklarade sedan Energilyftets bakgrund och webbaserade upplägg,  samt varför det är viktigt att bygga  så kallade nära-nollenergihus. Deltagarna fick sedan diskutera detta kopplat till sina verksamheter och förutsättningar. 

 

Lokalt - vilja vs resurser

Diskussionerna kom att fokusera mycket på möjligheterna till energieffektivisering av redan existerande byggnader, att det finns en vilja att energirenovera men att det inte alltid finns resurser. Deltagare underströk också att besluten om energieffektivisering måste tas på tillräckligt hög nivå för att det ska få effekt. 

 

Få med ekonomerna i Energilyftet

Det konstaterades att beteende, liksom drift och underhåll, spelar en stor roll för att en byggnad ska hållas energieffektiv. En viktig punkt som lyftes bland deltagarna var att även låta ekonomer och andra icke byggspecialister i en organisation ta del av det som Energilyftet lär ut, så att ALLA är med på lågenergi-tänket, från planering och beställning till byggnation och uppföljning. 

 

Klimatsmart förskola

Seminariet avslutades med ett besök på den klimatsmarta förskolan Galaxen, byggd med passivhusteknik.

  

 

Energilyftet

Vill du veta mer om Energilyftet, gå in på Energimyndighetens hemsida.

 

Läs mer om våra projekt inriktade på energieffektiva hus, Empower, Enerselves, Ready, One-stop-shop