Kick-off möte i Low Carbon Logistics

Publicerad: 2016-09-09

Projektpartners från Sverige, Tyskland, Litauen och Polen samlades i soliga Karlskrona för att under två dagar tillsammans starta upp projektet Low carbon logistics för vilket Energikontor Sydost är huvudprojektledare. Det gemensamma målet är att minska koldioxidutsläppen genom effektivare godstransporter.

 

Energikontor Sydost fick Low carbon Logisics beviljat i Södra Östersjöprogrammet under våren 2016. Projektet har nu startat igång på allvar i och med det gemensamma kick-off mötet som hölls i Karlskrona 6-7 september. Ca 20 representanter från projektpartners i Polen, Tyskland, Litauen och Sverige deltog. 

  

Under projektet kommer fyra olika metoder för effektivisering av godstransporter att testas. Det som alla lösningar har gemensamt är att de kommer att bidra till minskade koldioxidutsläpp. 

 

För att inspireras av den svenska modellen för samordnad varudistribution som Energikontor Sydost arbetat med under flera år, genomfördes en studieresa till Alwex i Växjö under dag 2 av kick-off mötet.

   

 

Alla partners hade stora förväntningar på projektet och var väldigt nöjda med mötet och studiebesöket. Nästa möte blir i Litauen i mars 2017. 

 

För mer information om Low Carbon Logistics, kontakta

 

Anna Månsson 

Projektledare

Tel. 073-415 45 42, 

anna.mansson@energikontorsydost.se 

 

Fredrik Mårdh

Projektledare

Tel. 0709-21 60 50 , 

fredrik.mardh@energikontorsydost.se