Kan sågverk producera sin egen el?

Publicerad: 2018-08-27

Under ett år – fram till sommaren 2019, kommer Energikontor Sydost att undersöka de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att producera el på sågverk i sydöstra Sverige.  Anledningen är att just sågverksindustrin anses ha stor potential att bidra med elproduktion inom sin egen verksamhet.  Hur denna potential ser ut i sydost hoppas Energikontor Sydost kunna säga mer om när undersökningen är avslutad. 

 

  

Skulle sågverken i sydost ha möjlighet att producera egen el, via till exempel en ORC-teknik?

 

Småskalig kraftvärme inom sågverksindustrin i sydöstra Sverige – förutsättningar och potentialbedömning – finansieras av Energimyndigheten inom forksningsprogrammet BIOKRAFT.

 

 

Daniella Johansson

Projektledare

 

Tel. 076-86 17 000

Daniella.Johansson@energikontorsydost.se