Hållbar kollektivtrafikupphandling - erfarenheter, forskning och tips

Publicerad: 2020-06-10

Tydliga mål, samarbete, långa avtal och timing är viktiga faktorer för en lyckad kollektivtrafikupphandling. Regionens mål för förnybart bränsle bör vara det som styr kravställningen vid en upphandling. Att satsa på förnybara drivmedel kräver också ett brett engagemang, detta konstaterades under webbinariet om hållbar kollektivtrafikupphandling 4 juni. 

 

Vi på Energikontor Sydost ska ta fram ett kunskapsunderlag baserat på forskning och praktiska erfarenheter för stärka strateger och upphandlare i Blekinge inför deras kommande kollektivtrafikupphandling 2024.  Den 4 juni arrangerade vi därför ett webbinarium kring hållbar kollektivtrafikupphandling, med tillhörande digital workshop. Syftet med workshopen var att identifiera möjliga strategiska vägval, existerande kunskapsluckor och behov av underlag för kommande upphandlingar.

 

Forskning och tidigare erfarenheter

Vi bjöd in olika föreläsare att berätta om sina erfarenheter från upphandlingar där man infört förnybara drivmedel.  

Mattias Adell på Svensk Kollektivtrafik pratade om fossilfri kollektivtrafik i ett nationellt perspektiv och gav deltagarna en sammanfattning kring fördelar och nackdelar med olika drivmedel i stads- och regiontrafik.
 

Malin Aldenius på Lunds universitet presenterade sin forskning kring krav på förnybara bränslen i kollektivtrafik-upphandlingar. Malin gav tipset att målet för förnybart bränsle bör styra kravställning i regionen. Hennes forskning visar också att satsning på biogas och el kräver ett brett engagemang och att många parametrar utöver upphandlingar hanteras.  Detta var också något som både Charles Tholin från Region Jönköping och Conny Karlsson från Region Kalmar tog upp. Conny Karlsson betonade fyra viktiga faktorer för att åstadkomma en lyckad upphandling: Tydliga mål, samarbete, långa avtal och timing. Charles Tholin betonade också att samarbeten, nya som gamla, spelar en viktig roll.  

 

Titta på webbinariet

20 personer från regioner och länstrafik i södra Sverige deltog under webbinariet och delade med sig av sina erfarenheter och tips, både under presentationerna och under efterföljande workshop, vilket bidrog till möjligheterna för kommande kollektivtrafikupphandlingar. Låter det intressant?  Titta på webbinariet i efterhand

 

Webbinariet och workshopen arrangerades i samverkan med Lunds Universitet inom satsningen Hållbar kollektivtrafikuppandling i Blekinge. För att läsa mer om satsningen samt ta del av  vår sammanfattade rapport om forskning kring hållbar kollektivtrafikupphandling, klicka här