Gröna tak och arkitektonisk energieffektivisering

Publicerad: 2018-05-17

Under två dagar i maj fick Kalmar kommuns bygglovsarkitekt Ian Cortes följa med Energikontor Sydost till Edessa och Thessaloniki. Besöket var en del av Interreg Europe-projektet SUPPORT som syftar till att utveckla och förbättra regionala strategier för förnybar energi.

 

Att dela goda exempel är en viktig del i projektet där vi har valt att besöka de gröna odlingsterrasserna i Edessa och energirenoveringen av universitetsbiblioteket i Thessaloniki. Det finns idag förhållandevis liten kunskap om gröna takterrasser samt om hur arkitektoniska varsamhetskrav ska användas i samband med energieffektivisering.

 

"Det här skiljer sig lite från de gröna tak vi har i Sverige och är en bra erfarenhet som säkert kommunen kommer att få nytta av." -

Ian Cortes, bygglovsarkitekt på Kalmar kommun. 

 

För mer information om studiebesöket, kontakta Tommy Lindström