Energikontoret gav småskaligt perspektiv på kraftvärme i Berlin

Publicerad: 2018-10-26

Den 10-11 oktober anordnades International Biomass Congress and Expo i Berlin. Energikontor Sydost var inbjudna att ge det småskaliga perspektivet på kraftvärme baserat på biomassa. Inför omkring 25 personer berättade projektledare Daniella Johansson om erfarenheterna och möjligheterna för småskalig kraftvärme från bioenergi – som är en del av resultaten i projektet Småskalig kraftvärme.

 

Under konferensen lyftes både stora och små perspektiv, allt från analyser av Pelletsmarknaden i Europa och världen, biomassaanvändningen och dess drivkrafter, till hur viktig den enskilde rörmokaren är för pelletsutvecklingen och där den småskaliga kraftvärmen kommer in.

 

Energikontor sydost tar med sig följande till regionen från konferensen:

En uppdaterad bild på biomassasituationen i våra grannländer och EU. Mer kunskap kring pelletsmarknaden och nya investeringar som är på gång som kommer att beröra biomassamarknaden och kanske också priset på biomassa och pellets i vår region. Framförallt knöts ny-gammal kontakt med Energikontor i Österrike, OÖ Energisparverband i Linz, som kan ge nya möjligheter framöver. En direkt följd av konferensen var att vi skickade in en ansökan om att få tala på European Pellet Conferens i februari 2019, en ny möjlighet att sprida småskalig kraftvärme utanför regionen.

 

Deltagandet gjordes inom ramen för projektet Småskalig kraftvärme som finansieras av EU programmet Life+ och Energimyndigheten.

 

För frågor kontakta projektledare Daniella Johansson