Cleantech - samverkan viktig för branschen

Publicerad: 2017-10-24

En del av syftet med CleanTech International är att koppla ihop olika små och medelstora företag och utbildningar inom ”grön teknik” så att dessa företag ska kunna samarbeta och utvecklas tillsammans och därigenom stärka branschen i Södra Österjsöområdet. Via projektets databas kan registrerade företag bli inbjudna till aktiviteter som arrangeras, där de kan utbyta erfarenheter med andra aktörer i branschen.  

 

Under ett partnermöte 18-19 oktober i Szczecin fick tre svenska företag möjligheten att ansluta sig till ett webbinarium anordnat inom CleanTech. Fyra länders olika etableringsförutsättningar och utmaningar för Cleantech-företag presenterades. Kristina Koebe, projektkoordinatorn från Rostock, betonade just vikten av att få interaktion mellan de deltagande Cleantech-företagen så att de som finns i regionen får möjlighet att samarbeta. 

 

Intresset var stort på mötet för hur våra deltagande företag tagit emot konferensen i Rostock. Företagen från sydost som deltagit på eventet hade varit nöjda. Genom en enkätundersökning gavs de möjlighet att presentera egna tankar kring hur de skulle vilja utveckla nästa konferens, samt viken inriktning de skulle vilja ha på detta event.  Nästa års konferens äger rum den 17-18 oktober 2018 i Szczecin.

 

För mer information, kontakta

 

Annica Lindh
Projektledare
 

Tel. 0709-21 60 59, 
annica.lindh@energikontorsydost.se