Seminarium om systematiskt  energiarbete för kommunala fastigheter 

2019-11-29

Kommuner slösar bort 500 miljoner per år
– Hur ska vi jobba med effektivisering?  

Bara i Skånes kommuner räknas den onödiga energinotan p.g.a. brist på effektivisering till 500 miljoner kronor – per år. Varför händer det inte mer i kommunernas energieffektiviseringsarbete? Det saknas varken lönsamma åtgärder eller finansieringsmöjligheter, men någonstans i genomförandet tar det ändå stopp. På den här dagen får vi höra om erfarenheter från Skånes kommuner, Energiexperten Daniel Svensson tipsar och möjlighet till finansiering av effektivisering via Gröna lån. 

 

 

 

Arrangör är Energikontor Sydost inom ramen för EMPOWER som ska bidra till att nå EU:s klimatmål genom att minska CO2-utsläppen från byggnader med hjälp av ny teknik för uppföljning och styrning av energianvändningen, samt en mer energieffektiv fastighetsförvaltning. Projektet medfinansieras av Energimyndigheten.  ACT NOW ökar kunskapen inom energistyrning och investeringsmöjligheter för privata och offentliga fastighetsägare, i syfte att främja energieffektivisering i byggnader. Projektet medfinansieras av Länsstyrelsen Kalmar.   

För oss på Energikontor Sydost är det viktigt att genomföra hållbara event och vi följer vår checklista för hållbara event  där vi bl.a. har kranmärkt oss.