2019-10-30 Solenergiträff i Kalmar

Den 30 oktober ordnade Energikontoret ytterligare en träff med tema Solel för föreningar, denna gång i Kalmar.

Mötet var välbesökt med över 40 personer på plats. Energikontor Sydost inledde och avslutade kvällen. Däremellan var det späckat program som började med solcellsleverantören Svea Solar. De berättade bland annat om sitt samarbete med IKEA.
Kommunens energi-  och klimatrådgivare Markus berättade om det stöd han kan ge.
Länsstyrelsen uppmanade att tidigt söka solcellsbidrag för att få en bra plats i kön, samt att ta en kontakt med sin kommun för att höra om det finns några lokala regler att ta hänsyn till.

Kalmar Energi är en föregångare med att bygga och sälja andelar i vindkraft och på senare tid även solel. En nyhet är att deras koncept anammats av flera andra kommuner i Sverige. Som gott exempel vi fick höra om bostadsrättföreningen Jätten. De lyfte de sociala sidorna av att ha en solcellsanläggning tillsammans.

 

Se presentationerna från de olika föreläsarna