2017-03-03 Emmaboda kick-off i Nätverk för fossilfria drivmedel

Startmöte för de tre nätverken för fossilfria drivmedel, arrangerat av  Energikontor Sydost och länsstyrelsen i Blekinge, Kalmar och Kronoberg, 3 mars 2017 på Folkets Hus i Emmaboda.  Läs nyhetsartikel

Program och presentationer från mötet

Programblad

 

Introduktion

 

Blekinge 

 

Kronoberg

 

Kalmar

 

Höörs kommun

 

Anteckningar från plenum och workshop

Plenum

Blekinge

Kronoberg

 

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Projektprogram

Läs projektprogrammet för Nätverk för fossilfria drivmedel

   

Bilder från mötet

 

                                         

            

Finansierat av EU genom Horisont 2020-programmet under avtal nummer 691755.