Bränslen i energisektorn – nya affärsmöjligheter

 

Inbjudan med program

Presentationer:

Nuläge: Energiåtervinning ur avfall genom förbränning 
Hur mycket? Varför avfallsförbränning? Kapacitetsläget i Sverige och Europa, Export av behandlingstjänst Jakob Sahlén, Avfall Sverige

Bioenergianvändningen i ett småländskt län Göran Gustavsson, Energikontor Sydost

Nya skogsbränslesortiment Thomas Thörnqvist, Linnéuniversitetet

Framtidsutsikter: Energiåtervinning ur avfall genom förbränning Jakob Sahlén, Avfall Sverige

Förändrade affärsmöjligheter för biobränsleleverantörer Fredrik Klang, Sveaskog och Magnus Larsson, Stora Enso Bioenergi

Bränslemarknaders inverkan på energibolagens strategier 
Niklas Lindvall, Nybro Energi, Bo Schönbeck, Ljungby Energi och Per Mernelius, Jönköping energi

Aktuella projekt och initiativ i regionen 
SIMWOOD, Småskalig kraftvärme Life+ och Bioenergigruppen i Växjö Göran Gustavsson Energikontor Sydost