Biobränslekedjan och förbränningsteknik

Seminarium 10 april 2014 arrangerat av Bioenergigruppen, Linnéuniversitetet och Energikontor Sydost

Se inbjudan med program

Presentationer

Energi från skogen, projektets övergripande FoU-resultat samt framtida behov av FoU Presentation 1 2 3 Askåterföring
Sune Bengtsson, Thomas Thörnqvist och Tommy Claesson 

Heta rökgaser, projektets mätningar och slutsatser samt framtida behov av FoU Presentation 1 2
Narges Razmjoo och Michael Strand 

Erfarenheter från panntillverkare av rosterpannor:
Hotab Presentation Bild 1 Bild 2 Bild 3 

Erfarenheter från energibolag:
VEAB Om ChlorOutprocessen för Sandvik 3, Björn Wolgast 

Projektet Simwood om hållbart skogsbränsleuttag 
Bioenergibehov i sydöstra Sverige. Göran Gustavsson, Energikontor Sydost