Seminarium om lågenergihus 2013

Ett heldagsseminarium om lågenergihus som erbjöds vid tre tillfällen, där ledande experter inom området talade om olika typer av lågenergihus, byggnadstekniska krav, det reviderade direktivet för byggnaders energiprestanda, kommande lagstiftning m.m. 

Seminariet gavs
21 maj i Mönsterås
22 maj i Växjö
23 maj i Karlshamn

Seminariet arrangerades av Energikontor Sydost, genom Energikontoren Sverige och med stöd av Energimyndigheten.

Ladda ner presentationerna
Därför bygger vi lågenergihus
Vad är lågenergihus?
Renovering och energieffektivisering av miljonprogrammet
Byggprocessen och hur komma igång
Så här bygger vi nya lågenergihus
Så här går det till att energieffektivisera miljonprogrammet
 

Om sex år ska alla hus vara nollenergihus

Byggbranschen och bostadsbolagen står inför stora utmaningar de närmsta åren. För att möta dessa nya krav har nu hållits ett seminarium för att höja kunskapsnivån i frågan.

”Den totala energianvändningen i vår bebyggelse utgör ca en tredjedel av all vår energiförbrukning. Att bygga energisnålt vid både nybyggnad och ombyggnad är en av de viktigaste åtgärderna vi kan göra för att lyckas uppnå våra energi- och klimatmål.” säger Stefan Olsson, Energikontor Sydost.

Under seminariet i Växjö sa inledningstalare Bo Frank, ordförande i kommunstyrelsen, att Växjö beslutat att år 2020 ska minst 50 % av alla nya hus vara trähus.

Eftersom byggnader står för 38 % av all energianvändning i Sverige så finns det stora besparingar att göra berättade Torvald Gunnarsson, Svensk Ventilation i sin presentation om varför vi ska bygga lågenergihus. Att bygga lågenergihus är en försäkring för framtida energiprishöjningar säger Eje Sandberg Centrum för Nollenergihus, och forsätter med att berätta att i ett passivhus räcker 6 värmeljus för att värma ett helt vardagsrum när det är -20 grader ute.

Ledande experter inom området presenterade bakgrund, erfarenheter från olika typer av lågenergihus, kostnader/ekonomi, byggkravsutredningen, EU-regler, BBR-krav, näranoll-strategi, klassning av byggnader, renovering av miljonprogrammet, nationell strategi, byggprocessen mm. 

Eftermiddagen koncentrerades på tekniska lösningar, fönster, bjälklag, väggar, lufttäthet, ventilation, rör/kanaler, inomhusklimat mm och presentationer av bra exempel. 

Seminariet erbjuds över hela landet och arrangerades i sydostlänen av Energikontor Sydost via Energikontoren Sverige med stöd från Energimyndigheten.