SEMINARIEDOKUMENTATION

Växjö, 7 november 2019 

Är en smart stad hållbar? Är en hållbar stad smart?

Hur kan den digitaliserade staden bidra till energiomställningen?

Seminarium om hur standardisering gör det enklare att göra städer smarta och hur samverkan mellan offentlig sektor och digitala innovatörer kan lösa samhällsutmaningar. Seminariet riktade sig till dem som arbetar med digitalisering, stadsplanering, energieffektivisering, fastigheter och hållbarhetsfrågor.

Under dagen fick detagarna höra om erfarenheter från Spanien och från vår egen sydostregion.

 

 

 

 

Arrangör var Energikontor Sydost inom ramen för projektet EMPOWER som är ett projekt inom Interreg Europeprogrammet syftar till att möjliggöra nätverksbyggande, där regioner utvecklar och sprider innovativa utvecklingsidéer genom av erfarenhetsutbyte och strategiarbete. Projektet medfinansieras av Energimyndigheten. ACT NOW ökar kunskapen inom energistyrning och investeringsmöjligheter för privata och offentliga fastighetsägare, i syfte att främja energieffektivisering i byggnader.