Småskalig kraftvärme samt Bioenergi för ångsystem

Seminarium i Växjö 27 februari 2013

Energikontor Sydost har via Energimyndigheten och Svensk Fjärrvärme fått stöd för att arbeta med småskalig kraftvärme från bioenergi.

Det ska göras en en potentialbedömning kring förutsättningarna för småskalig kraftvärme i sydöstra Sverige (Småland/Blekinge), som översiktligt ska belysa hur påverkan på elförsörjning i regionen sker samt vilka tekniska lösningar som är möjliga och lämpliga ur olika synvinklar.

För att beskriva och föra fram kunskap och information inom dessa båda områden genomförde Energikontor Sydost en workshop den 27 februari med över 50 deltagare.

Ta del av sammanfattning och presentationer från dagen

Program för seminariet
Sammanfattning av Hans Gulliksson, Energikontor Sydost

Presentationer Småskalig kraftvärme

Presentationer Bioenergi och ånga i industrin

  • Regionala bioenergiplaner. Räcker bioenergin? Per-Anders Persson, Länsstyrelsen Kronoberg
  • Småskalig kraftvärme samt bioenergi för ångproduktion. Vad är möjligt tekniskt och ekonomiskt Korta inlägg från olika aktörer. Samtal om vad som är realistiskt och hur vi gör sydöstra Sverige till en region för att demonstrera vad som bör, kan och ska göras för att nå en förändring liknande den för tio år sedan då närvärmen introducerades. Mats Uddbäck, Eon Sverige Värme AB; Martin Lydig, Jernforsen AB; Lars-Åke Adolfsson, Hotab Eldningsteknik AB; Johan Nelson, JanFire AB, Jessica Borr, Opcon AB; Stig Nydahl, Vegoil E.P. AB; Rolf Norén, STHLM Biodiesel AB; Magnus Karlsson, Lantmännen Reppe AB; Anders Sjöholm, Kroll Svenska AB, Tommy Andersson, Neova AB.
  • ÅF Kolvexpander
  • Värmeprodukter

En bild som förklarar förgasning.